545-0087/01 – Databázové dotazovací jazyky (DDJ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 3+9

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje studenty se základy práce s relačními databázemi prostřednictvím strukturovaného jazyka SQL a rozvíjí jejich dovednosti v oblasti analýzy, návrhu, tvorby a následné správy relačních databázových aplikací. V hodinách cvičení si studenti osvojí základní praktiky práce s relačními databázemi v prostředí MySQL a Microsoft SQL Server prostřednictvím jazyka SQL. V závěru studenti zpracují semestrální projekt zaměřený na realizaci jednoduché relační databáze a manipulaci s daty pomocí SQL.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

SCHNEIDER, R. D.: MySQL: oficiální průvodce tvorbou, správou a laděním databází, 2006, Praha: Grada Publishing, 372 s. ISBN 80-247-1516-3. HERNANDEZ, M. J.; VIESCAS, J.: Myslíme v jazyku SQL: Tvorba dotazů, 2004, Praha: Grada Publishing, 378 s. ISBN 80-247-0899-X. GRUBER, M.: Mistrovství v SQL. 1. a 2. díl, 2002, SoftPress. ISBN 80-86497-62-3

Doporučená literatura:

KOZLOVSKÝ, P.: RELAČNÍ DATABÁZE − JAZYK SQL [online]. Obchodní akademie Orlová, 2006 [cit. 2013-06-17]. Dostupné z: http://distancne.obaka-orlova.cz/PDF/SQL.pdf LACKO, L.: SQL – hotová řešení, 2003, Praha: Computer Press, 300 s. ISBN: 80-7226-975-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje individuální semestrální programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, princip relačních databází 2. Základní prvky jazyka SQL 3. Tvorba dotazů, příkaz SELECT, agregační funkce, třídění 4. Manipulace s daty - INSERT, UPDATE, DELETE 5. Transakce 6. Tvorba pokročilých dotazů – vnořené selecty, množinová aritmetika, linked query,… 7. DDL – vytváření objektů – DROP, ALTER, CREATE, GRANT, základy administrace 8. Tvorba a využití pohledů – VIEW 9. Triggery – tvorba, použití, spuštění externího procesu na základě události v db 10. Tvorba integritních omezení – indexy, constraints, rules… 11. Uložené procedury – základy programování 12. Programování databází – přístup na data – ODBC, ADO, RDO, … 13. Export/import dat z SQL serveru

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - HGF 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok
ECTS - HGF 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 501 - Studijní oddělení HGF stu. blok