545-0089/01 – Automatizované systémy řízení (ASŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy automatizace a automatického řízení a to od obecných základů teorie systémů přes vlastnosti prvků systému a to jak deterministických tak stochastických. Přes vlastnosti systémů dojdeme k uzavřenému regulačnímu obvodu jak nejjednoduššímu způsobu řízení s vysvětlením všech vlastností a druhů řízení a regulace. Předmět dále pokračuje principem řízení stochastických systémů. Stručný přehled technických prostředků a jejich aplikací v jednotlivých podsystémech jak produkčních tak i technického zabezpečení je závěrem předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Všeobecné otázky týkající se automatizace řízení-System, druhy systémů, charakteristika subsystémů, popis vlastností prvků systémů, modelování vlastností pomocí programu Come-Základy regulace, regulační obvod, regulace twolevel, stabilizace, řízení programu, optimalizace, adaptivní řízení a vztah regulačních obvodů do života člověka v technicky vyspělé společnosti technické prostředky automatizace - principy automatického měření, principy běžných senzorů pro neelektrických veličin, měření elektrických veličin, přenosové systémy, počítačová vlastnosti dopravních systémů

Povinná literatura:

STRAKOŠ, Vladimír. Dispečerské řízení dolu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7078-310-9. BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. 2., přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9. Neustupa, Zdeněk. Automatizace lomů, elektronická skripta. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2010

Doporučená literatura:

BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1068-9 BURÝ, Alois. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Obecné otázky související s automatizací řízení - Systém, rozdělení systémů, vlastnosti podsystémů, popis vlastností prvků systémů, modelování vlastností s použitím programu SIPRO - Základy regulace, regulační obvod, dvoupolohová regulace, stabilizace, programová regulace, optimalizace, adaptivní řízení a vztah regulačních obvodů k životu člověka v technicky vyspělé společnosti - Technické prostředky automatizace – principy automatického měření, principy běžných snímačů neelektrických veličin, měření elektrických veličin, přenosové systémy, počítač - Vlastnosti dopravních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku