545-0089/02 – Automatizované systémy řízení (ASŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy automatizace a automatického řízení a to od obecných základů teorie systémů přes vlastnosti prvků systému a to jak deterministických tak stochastických. Přes vlastnosti systémů dojdeme k uzavřenému regulačnímu obvodu jak nejjednoduššímu způsobu řízení s vysvětlením všech vlastností a druhů řízení a regulace. Předmět dále pokračuje principem řízení stochastických systémů. Stručný přehled technických prostředků a jejich aplikací v jednotlivých podsystémech jak produkčních tak i technického zabezpečení je závěrem předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Všeobecné otázky týkající se automatizace řízení-System, druhy systémů, charakteristika subsystémů, popis vlastností prvků systémů, modelování vlastností pomocí programu Come-Základy regulace, regulační obvod, regulace twolevel, stabilizace, řízení programu, optimalizace, adaptivní řízení a vztah regulačních obvodů do života člověka v technicky vyspělé společnosti technické prostředky automatizace - principy automatického měření, principy běžných senzorů pro neelektrických veličin, měření elektrických veličin, přenosové systémy, počítačová vlastnosti dopravních systémů

Povinná literatura:

STRAKOŠ, Vladimír. Dispečerské řízení dolu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7078-310-9. BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. 2., přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9. Neustupa, Zdeněk. Automatizace lomů, elektronická skripta. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2010

Doporučená literatura:

BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1068-9 BURÝ, Alois. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Obecné otázky související s automatizací řízení - Systém, rozdělení systémů, vlastnosti podsystémů, popis vlastností prvků systémů, modelování vlastností s použitím programu SIPRO - Základy regulace, regulační obvod, dvoupolohová regulace, stabilizace, programová regulace, optimalizace, adaptivní řízení a vztah regulačních obvodů k životu člověka v technicky vyspělé společnosti - Technické prostředky automatizace – principy automatického měření, principy běžných snímačů neelektrických veličin, měření elektrických veličin, přenosové systémy, počítač - Vlastnosti dopravních systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku