545-0089/03 – Automatizované systémy řízení (ASŘ)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy automatizace a automatického řízení a to od obecných základů teorie systémů přes vlastnosti prvků systému a to jak deterministických tak stochastických. Přes vlastnosti systémů dojdeme k uzavřenému regulačnímu obvodu jak nejjednoduššímu způsobu řízení s vysvětlením všech vlastností a druhů řízení a regulace. Předmět dále pokračuje principem řízení stochastických systémů. Stručný přehled technických prostředků a jejich aplikací v jednotlivých podsystémech jak produkčních tak i technického zabezpečení je závěrem předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Všeobecné otázky týkající se automatizace řízení-System, druhy systémů, charakteristika subsystémů, popis vlastností prvků systémů, modelování vlastností pomocí programu Come-Základy regulace, regulační obvod, regulace twolevel, stabilizace, řízení programu, optimalizace, adaptivní řízení a vztah regulačních obvodů do života člověka v technicky vyspělé společnosti technické prostředky automatizace - principy automatického měření, principy běžných senzorů pro neelektrických veličin, měření elektrických veličin, přenosové systémy, počítačová vlastnosti dopravních systémů

Povinná literatura:

STRAKOŠ, Vladimír. Dispečerské řízení dolu. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7078-310-9. BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. 2., přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9. Neustupa, Zdeněk. Automatizace lomů, elektronická skripta. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 2010

Doporučená literatura:

BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2. VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1068-9 BURÝ, Alois. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1989.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola znalostí praktickým řešením po každé kapitole cvičení. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu. Účast na cvičení, splnění průběžných úkolů. Splnění závěrečného testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné otázky související s automatizací řízení 2. Systém, rozdělení systémů, vlastnosti podsystémů 3. Statické a dynamické vlastností prvků systémů 4. Modelování vlastností systémů 5. Základy regulace, regulační obvod 6. Typy regulací, vztah regulačních obvodů k životu člověka v technicky vyspělé společnosti 7. Technické prostředky automatizace – principy automatického měření, principy běžných snímačů neelektrických veličin, měření elektrických veličin 8. Přenosové systémy 9. Zpracování technologických informací 10. Produkční podsystémy 11. Podsystémy technického zabezpečení výroby 12. Energetické podsystémy 13. Vlastnosti dopravních systémů 14. Dispečerské řízení 15. Bezpečnost systémů řízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 33  0 3
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M2110) Geologické inženýrství (2101T003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní