545-0091/02 – Automatizační systémy hornické výroby (ASŘHV)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s analýzou skupiny podsystémů technického zabezpečení výroby. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použitím v praxi a sjednocením v centrálním řídicím stanovišti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Povinná literatura:

Strakoš, V. Dispečerské řízení dolu. Skripta VŠB-TU, Ostrava, 1992. Strakoš, V. Automatizace ve větrání a bezpečnosti dolů. SNTL, Praha 1978. Strakoš, V. – Burý J. – Burý A. : Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech. SNTL, Praha 1984. Burý, A. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Skripta VŠB TU, Ostrava 1989. Burý, A. Simulace a modelování důlních systémů. Skripta VŠB TU, Ostrava 1989. Strakoš, V. – Burý J. – Burý A. : Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech. SNTL, Praha 1984. Strakoš, V. Automatizace ve větrání a bezpečnosti dolů. SNTL, Praha 1978. www.ovak.cz www.sme.cz www.smvak.cz www.smpas.cz

Doporučená literatura:

www.ovak.cz www.sme.cz www.smvak.cz www.smpas.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémová analýza technologického procesu obecně a technol. procesu důlních závodů. 2. Systémová analýza výrobního podsystému hlubinného dolu z hlediska modelu dopravních sítí. 3. Systémová analýza výrobního podsystému lomu z hlediska modelu dopravních sítí. 4. Systémová analýza podsystému TZV z hlediska modelu dopravních sítí. 5. Analýza porubů a předků na hlubinných dolech z pohledu automatizace a řízení. 6. Analýza podsystému dopravy na hlubinných dolech a lomech z hlediska modelování dopravy v neparametrických sítích. 7. Analýza podsystému úpravy těžené horniny z hlediska možnosti automatizace a řízení. 8. Dispečerské řízení výrobního podsystému obecně, podsystému TZV obecně a bezpečnosti a větrání hlubinných dolů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Hornické inženýrství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku