545-0091/03 – Automatization of Mining Production Processing (ASŘHV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the analysis of the Group of technical security subsystems. The Student also get acquainted with the design elements of the networks, aplikovatelností, the use in practice and unification in the central control station.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Compulsory literature:

Sauter, D.: Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, IFAC Publications

Recommended literature:

Kuo, B.C., Golnaraghi, F.: Automatic Control Systems, WILEX, ISBN 0-471-13476-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. analysis of the technological process (the algorithm design of TP, basic concepts, the structure of the CONTROL-TP, etc.). 2. analysis of the technological processes and principles of management subsystem of the technical support of production. 3. The technical support of production – electric energy. 4. the Subsystems of the technical support of production – water. 5. the Subsystems of the technical support of production – the heat of the economy. 6. the Subsystems of the technical support of production – sewage networks. 7. The technical support of production-collector network. 8. The technical support of production – ventilation (description of the structure, the model properties of the mining site). 9. The technical support of production – the production and distribution of compressed air. 10. The technical support of production – degazation. 11. The technical support of production – supply. 12. the calculation of parameters of General network (equation, methods, etc.). 13. the hardware equipment for TSP (measurand, the members of the action, transmission routes, control computer, microcomputers). 14. the central control station (CCS, control) level.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Other task type Other task type 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 67  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Summer
2012/2013 Summer
2010/2011 Summer
2009/2010 Summer