545-0091/04 – Automatization of Mining Production Processing (ASŘHV)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2017/2018
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to acquaint students with the analysis of the Group of technical security subsystems. The Student also get acquainted with the design elements of the networks, aplikovatelností, the use in practice and unification in the central control station.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace... Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Compulsory literature:

Sauter, D.: Automation in Mining, Mineral and Metal Processing, IFAC Publications

Recommended literature:

Kuo, B.C., Golnaraghi, F.: Automatic Control Systems, WILEX, ISBN 0-471-13476-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Individuální, dle specifikace vedoucího cvičení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. analysis of the technological process (the algorithm design of TP, basic concepts, the structure of the CONTROL-TP, etc.). 2. analysis of the technological processes and principles of management subsystem of the technical support of production. 3. The technical support of production – electric energy. 4. the Subsystems of the technical support of production – water. 5. the Subsystems of the technical support of production – the heat of the economy. 6. the Subsystems of the technical support of production – sewage networks. 7. The technical support of production-collector network. 8. The technical support of production – ventilation (description of the structure, the model properties of the mining site). 9. The technical support of production – the production and distribution of compressed air. 10. The technical support of production – degazation. 11. The technical support of production – supply. 12. the calculation of parameters of General network (equation, methods, etc.). 13. the hardware equipment for TSP (measurand, the members of the action, transmission routes, control computer, microcomputers). 14. the central control station (CCS, control) level.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester, validity until: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  25
        Examination Examination 67  26
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering P English Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner