545-0094/01 – Dispečerské řízení dolu (DŘD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí o systémech fungování dispečerského řízení v oblasti surovinového průmyslu, zvláště pak uhelných dolů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Základem předmětu je seznámení s problematikou dispečerského řízení důlního podniku, jeho zásobováním různými druhy energií a jejich řízením ( elektřina, voda, stlačený vzduch), problematikou odvodnění, degazace, větrání, klimatizace. Dále pak seznámení s problematikou zásobování důlních pracovišť materiálem a důlní výstrojí, průběhem odtěžení uhlí (včetně selektivního odtěžení).Základem systémového přístupu je popis vlastností jednotlivých podsystémů uhelného dolu. Tyto dílčí oblasti následně student sloučí do kompletního celku z pohledu centrálních a lokálních řídicích stanovišť (CŘS/LŘS).

Povinná literatura:

STRAKOŠ, V. Dispečerské řízení dolu, skripta VŠB Ostrava, 1992, 99 stran. BURÝ, A. Systémy automatizovaného řízení a simulační modely kontinuální dopravy, VŠB- TU Ostrava, Ediční středisko VŠB - TU Ostrava, 2009, 76 stran, ISBN 978-80-248-2088-0. www.ovak.cz www.sme.cz www.smvak.cz www.smpas.cz

Doporučená literatura:

BURÝ, A. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. VŠB Ostrava,Moravské tiskařské závody Ostrava, 1989, 204 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle analýzy technologického procesu 1a. Analýza systému 1b. Automatizace a řízení 1c. Robotizace 1d. Dispečerský systém řízení 2.Analýza technologického procesu hlubinného dolu 2a. Výrobní podsystém - Podsystém ražení - Podsystém porubů - Podsystém důlní dopravy - Podsystém úpravy uhlí - Principy řízení výrobního podsystému 3a. Podsystém technického zabezpečení výroby - Podsystém rozvodu elektrické energie - Podsystém výroby a rozvodu stlačeného vzduchu - Podsystém vodního hospodářství - Podsystém tepelného hospodářství - Podsystém degazace - Podsystém větrání - Podsystém zásobován materiálem - Principy řízení podsystému TZV  Řízení energetických strojů  Řízení sítě 4. Důlní síť jako model technologického procesu 4a. Popis struktury důlní sítě 4b. Energetické předměty v důlní síti 4c. Obecný model vlastností důlní sítě 4d. Principy řízení výroby hlubinného dolu - Řídící úroveň 0 – řízení strojů - Řídící úroveň 1 – řízení technologických celků - Řídící úroveň 2 – řízení důlní výroby - Centrální řídící stanoviště - CŘS

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.