545-0101/01 – Simulace a modelování (SaM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
JEN012 Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodikou tvorby simulačních modelů a s možnostmi simulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je povinným předmětem pro oblast tvorby počítačových modelů dynamických systémů a programových prostředků pro simulaci. Simulační modely představují účinný nástroj pro analýzu a syntézu systémů automatického řízení a pro jejich optimalizaci. Zahrnuje fáze simulačního procesu, matematické modely spojitých dynamických systémů, nelineárních systémů a zpětnovazebních systémů. Je uvedena metodika syntézy matematických modelů zřetězovaním relací, následována metodami tvorby teoretických počítačových modelů. Následuje realizace počítačových modelů pomocí simulačních systémů.

Povinná literatura:

Burý,A.: Simulace a modelování důlních systémů, skripta VŠB Ostrava, HGF,1989 Burý,A. : Problematika tvorby simulačních modelů...,Monografie 7,ES VŠB – TU Ostrava, 2002, ISBN 80-248-0158-2.

Doporučená literatura:

Noskievič,P.: Modelování a identifikace systémů,Ostrava MONTANEX,1999 ISBN 80-7225-030-2. Zítek,P.: Simulace dynamických systémů, SNTL Praha, 1990.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Význam počítačového modelování a simulace pro řešení vědeckých a technických projektů 2. Základní pojmy formulace systémové úlohy 2.1. Objekt a systém. Struktura a chování systémů. Formy prezentace systémů 3. Fáze simulačního procesu ( simulace v širším slova smyslu ) 4. Matematické modely spojitých dynamických systémů 4.1.Matematické modely kombinovaných systémů ( mechanických, elektrických, hydraulických,elektronických). 5. Matematické modely nelineárních dynamických systémů 5.1. Metody linearizace nelinearních systémů 5.2. Statistická linearizace 6. Metodika syntézy relací matematického modelu dynamiky chování systémů 7. Induktivně identifikované dynamické systémy 7.1. Metody využívající přechodové a váhové funkce 7.2. Metody frekvenční analýzy 7.3. Identifikace simulačním a adaptivním modelem 8. Abstraktní počítačové modely a jejich prezentace stavovým a fázovým prostorem 8.1. Metody programování počítačových modelů 8.2. Normování teoretického počítačového modelu.Metoda vyrovnávání koeficientů stavové rovnice . 8.3. Dynamické přizpůsobení teoretického počítačového modelu 9. Citlivostní analýza simulačního modelu 9.1 Způsoby stanovování citlivostní funkce 9.2.Citlivostní systém 10. Způsoby realizace počítačového simulačního modelu 10.1. Simulační systémy.Způsoby zadávání simulačních úloh. 10.2. Kombinované simulační systémy 11. Numerické metody řešení diferenciálních rovnic na číslicovém počítači 11.1. Jednokrokové a vícekrokové metody 11.2. Přesnost a stabilita řešení numerických metod na číslicovém počítači Soubor otázek Otázky jsou shodné s názvy kapitol a podkapitol.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (3902T033) Systémové inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku