545-0102/02 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLI20 Ing. Robert Klimunda
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat vlastnosti informačních systémů či jejich tvorbu, důležitost bezpečnosti, popsat životní cyklus. Členit informační systémy dle různých hledisek nebo pojmenovat jednotlivé architektury.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s informačními systémy, jejich návrhem, tvorbou, vlastnostmi a využití. Seznamuje také s architekturami IS, životním cyklem vývoje, s bezpečností, outsourcingem či využívanými technologiemi. Podrobně jsou probrány kategorie informačních systémů podle řídicí úrovně a nejčastěji používané podnikové IS.

Povinná literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované vyd. Praha: Grada, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3. DANEL, R.: Informační systémy. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3051-3, [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_041/ PALETA, Petr. Co programátory ve škole neučí, aneb, Softwarové inženýrství v reálné praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1. KADLEC, Václav. Agilní programování: metodiky efektivního vývoje softwaru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0. TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN: 80-247-2728-5.

Doporučená literatura:

Guckenheimer, S. – Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. Zoner Press, Brno 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní členění IS, druhy IS, vztah IS a řídících systémů, data, informace, znalosti 2.problémy moderních IS, jejich postavení a význam v podniku, vývojové trendy 3.životní cyklus projektu (klasický, prototypový, strukturovaný, objektově orientovaný) 4.výběr IS, implementace IS 5.outsourcing – správa doplňkových aktivit podniku pomocí specializovaných, externích organizací a ASP systémy – správa doplňkových aktivit podniku na dálku prostřednictvím Internetu 6.CRM systémy – systémy řízení vztahu se zákazníky, operativní a analytické složky CRM, vymezení pojmů, vývojové trendy, přínosy 7.přímé řízení procesů a automatizace sběru dat 8.EDI systémy – elektronická vzájemná výměna dat, vymezení pojmu, struktura, zavádění, bezpečnost, EDIVAN služby 9.EDM systémy – elektronická správa dokumentů, controlling, řízení výrobních systémů 10.E-business, modely C2B, B2B, C2C, B2C, problémy, výhody a nevýhody, podmínky úspěchu 11.integrace jednotlivých IS, propojení se státní správou, bankami , strategickými partnery a zákazníky, Internet ve státní správě … 12.digitální podpis, certifikační autorita, platby přes Internet, identifikační a platební karty 13.bezpečnost IS, jednotlivé složky a jejich problémy, firewall, zálohování a archivace 14.bezpečnostní politika a její implementace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (3902R033) Systémové inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku