545-0102/02 – Information Systems (IS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI20 Ing. Robert Klimunda
LET08 Ing. Dagmar Létavková, Ph.D.
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 20+30

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Characterize the properties of information systems and their formation, the importance of security, to describe the life cycle. Divide information systems according to various aspects of the individual or the name of architecture.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The subject introduces students to information systems, the designing, properties and uses. In addition to the architecture and functions in enterprises, life cycle development process and data modeling. Last but not least, with security, outsourcing or technology used. There are focus at information system according control level and at main types of enterprise information systems.

Compulsory literature:

DANEL, R: Information Systems. VSB-TU, Ostrava: 2012. Available at http://homel.vsb.cz/~dan11/is_skripta/KA03%20-%20Danel%20-%20Information%20Systems.pdf. Meyer, H., Fuchs, F., Thiel, K. Manufacturing Execution Systems. McGraw Hill Companies, 2009. ISBN 978-0-07-162383-4.

Recommended literature:

Marakas, G. - O.Brien, J.: Introduction to Information Systems - Loose Leaf. McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN: 978-0073376882.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní členění IS, druhy IS, vztah IS a řídících systémů, data, informace, znalosti 2.problémy moderních IS, jejich postavení a význam v podniku, vývojové trendy 3.životní cyklus projektu (klasický, prototypový, strukturovaný, objektově orientovaný) 4.výběr IS, implementace IS 5.outsourcing – správa doplňkových aktivit podniku pomocí specializovaných, externích organizací a ASP systémy – správa doplňkových aktivit podniku na dálku prostřednictvím Internetu 6.CRM systémy – systémy řízení vztahu se zákazníky, operativní a analytické složky CRM, vymezení pojmů, vývojové trendy, přínosy 7.přímé řízení procesů a automatizace sběru dat 8.EDI systémy – elektronická vzájemná výměna dat, vymezení pojmu, struktura, zavádění, bezpečnost, EDIVAN služby 9.EDM systémy – elektronická správa dokumentů, controlling, řízení výrobních systémů 10.E-business, modely C2B, B2B, C2C, B2C, problémy, výhody a nevýhody, podmínky úspěchu 11.integrace jednotlivých IS, propojení se státní správou, bankami , strategickými partnery a zákazníky, Internet ve státní správě … 12.digitální podpis, certifikační autorita, platby přes Internet, identifikační a platební karty 13.bezpečnost IS, jednotlivé složky a jejich problémy, firewall, zálohování a archivace 14.bezpečnostní politika a její implementace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R033) System Engineering in Raw Materials Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.