545-0102/07 – Information Systems (IS)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits8
Subject guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAC52 Ing. Milena Macháčová, Ph.D.
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Characterize the properties of information systems and their formation, the importance of security, to describe the life cycle. Divide information systems according to various aspects of the individual or the name of architecture.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The subject introduces students to information systems, the designing, properties and uses. In addition to the architecture and functions in enterprises, life cycle development process and data modeling. Last but not least, with security, outsourcing or technology used. There are focus at information system according control level and at main types of enterprise information systems.

Compulsory literature:

DANEL, R: Information Systems. VSB-TU, Ostrava: 2012. Available at http://homel.vsb.cz/~dan11/is_skripta/KA03%20-%20Danel%20-%20Information%20Systems.pdf. Meyer, H., Fuchs, F., Thiel, K. Manufacturing Execution Systems. McGraw Hill Companies, 2009. ISBN 978-0-07-162383-4.

Recommended literature:

Marakas, G. - O.Brien, J.: Introduction to Information Systems - Loose Leaf. McGraw-Hill/Irwin, 2012. ISBN: 978-0073376882.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Data, informace, znalosti, informační potřeba na různých úrovních podniku 2. IS, základní pohled, strategický význam IS v podnicích 3. Globální architektura IS, základní bloky, význam architektury IS 4. Podnikové IS, jednotlivé typy úloh 5. Dílčí architektury - procesní, hardwarová, softwarová, atd. 6. Požadované vlastnosti moderního IS, trendy 7. Životní cyklus vývoje IS, vývojové modely 8. Procesní a datové modelování – ERD, DFD 9. CASE nástroje, rozdělení, využití 10. Outsourcing IS – výhody, rizika, řízení vztahu 11. Bezpečnost IS – hrozby, ochrana 12. Výběr IS do organizace, výběr dodavatele 13. Databázové a informační technologie pro stavbu IS 14. Státní informační a komunikační politika

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Written exam Written test 33  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Oral Oral examination 67  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Most 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner