545-0102/10 – Informační systémy (IS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity9
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat vlastnosti informačních systémů či jejich tvorbu, důležitost bezpečnosti, popsat životní cyklus. Členit informační systémy dle různých hledisek nebo pojmenovat jednotlivé architektury.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s informačními systémy, jejich návrhem, tvorbou, vlastnostmi a využití. Seznamuje také s architekturami IS, životním cyklem vývoje, s bezpečností, outsourcingem či využívanými technologiemi. Podrobně jsou probrány kategorie informačních systémů podle řídicí úrovně a nejčastěji používané podnikové IS.

Povinná literatura:

BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy. 3. aktualizované vyd. Praha: Grada, 2012. 328 s. ISBN 978-80-247-4307-3. DANEL, R.: Informační systémy. Skripta Fakulty strojní, VŠB – TU Ostrava 2013. ISBN: 978-80-248-3051-3, [online]. Dostupné na www: http://projekty.fs.vsb.cz/463/edubase/VY_01_041/ PALETA, Petr. Co programátory ve škole neučí, aneb, Softwarové inženýrství v reálné praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 337 s. ISBN 80-251-0073-1. KADLEC, Václav. Agilní programování: metodiky efektivního vývoje softwaru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 278 s. ISBN 80-251-0342-0. TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN: 80-247-2728-5.

Doporučená literatura:

Guckenheimer, S. – Perez, J.: Efektivní softwarové projekty. Zoner Press, Brno 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Data, informace, znalosti, informační potřeba na různých úrovních podniku 2. IS, základní pohled, strategický význam IS v podnicích 3. Globální architektura IS, základní bloky, význam architektury IS 4. Podnikové IS, jednotlivé typy úloh 5. Dílčí architektury - procesní, hardwarová, softwarová, atd. 6. Požadované vlastnosti moderního IS, trendy 7. Životní cyklus vývoje IS, vývojové modely 8. Procesní a datové modelování – ERD, DFD 9. CASE nástroje, rozdělení, využití 10. Outsourcing IS – výhody, rizika, řízení vztahu 11. Bezpečnost IS – hrozby, ochrana 12. Výběr IS do organizace, výběr dodavatele 13. Databázové a informační technologie pro stavbu IS 14. Státní informační a komunikační politika

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 33  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 33  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 34  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R009) Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku