545-0104/01 – Automatization of Transport (AD)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaSubject version guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
JEN012 Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course is to meet students of the field of study Automation and Computers in the raw industry, with systems, technical and software means in the raw material transport.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

The course is a wider application base master degree in technical and program means automatic and automated control traffic in raw materials industry and their applications. It concludes, among others, the chapters: Systematization of conveyor lines automatization, Electronic and pneumatic control systems of conveyor at underground coal mines, Controlling systems of automated conveyor lines with possibility of energy saving, Pneumatic and electronic systems of haulage remote control, Controlling of branched underground conveyor lines, by the control computer fro the mine surface, Automation of skip haulage system, Controlling and computers models of selective haulage and homogenization.

Compulsory literature:

BURÝ,A., KODYM,O., KEBO,V.: Automation of Mining Processes, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005, ISBN 80-248-0815-3.

Recommended literature:

BURÝ,A., KODYM,O., KEBO,V.: Automation of Mining Processes, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mining and Geology, 2005, ISBN 80-248-0815-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Význam a cíle automatizace dopravy 1.1. Příznivý vliv automatizace dopravy na produktivitu a na zvýšení efektivnosti důlního podniku 1.2. Systémová klasifikace dopravy vzhledem k možnosti její automatizace 2. Systematika automatizace dopravníkových linek na hlubinných i povrchových dolech 2.1. Obecný algoritmus automatického řízení dopravníků v lince 2.2. Snímače pro elektronické a pneumatické systémy 2.3 Oborová norma ON 44 50 10 - Automatizace dopravníkových linek v dole, Bezpečnostní předpis ČBU . č.1/71 3. Důlní systémy automatizace dopravníkových linek 3.1 Elektronické řídící systémy 3.2 Pneumatické řídící systémy 4. Systémy řízení automatizovaných dopravníkových linek s racionalizací úspory energie a materiálových nákladů. 4.1. Pneumatické a elektronické systémy dálkového ovládání odtěžení 4.2. Systémy automatického řízení odtěžení v závislosti na práci dobývacího stroje 4.3. Systémy řízení rozvětvených dopravníkových linek řídícím počítačem z povrchu dolu 4.4. Systémy automatizace dopravníkových linek s rozběhem dopravníků ve směru dopravy horniny 5. Systémy automatizace kolejové dopravy na dolech 5.1. Snímače a automatizační prvky 5.2. Automatizace plnících míst a zásobníků 5.3. Automatizované řídící systémy směrování vlaků k plnícím místům a zásobníkům 6. Automatizace vertikální dopravy na dolech 6.1. Systémy bezpečnostní kontroly a technické diagnostiky vertikálního těžení 6.2. Systémy automatické regulace otáček těžních strojů 6.3. Automatizace skipového těžení 7. Automatizované řízení dopravy materiálu a důlní výstroje 7.1. Prostředky a řídící systémy poloautomatizace dopravy po závěsné drážce 7.2. Využití počítačů pro řízení materiálových toků na dole 8. Automatizované řízení selektivního odtěžení a homogenizačního procesu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T006) Automation and Computers in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner