545-0104/02 – Automatizace dopravy (AD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětuprof. Ing. Alois Burý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR50 prof. Ing. Alois Burý, CSc.
JEN012 Ing. Miloš Jendryščík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače studijního oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, se systémy, technickými a programovými prostředky v oblasti dopravy v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět představuje širší aplikační základ magisterského studia v oblasti technických a programových prostředků automatického a automatizovaného řízení dopravy v surovinovém průmyslu a jejich aplikace. Jeho součástí jsou,mimo jiné, kapitoly: Systematika automatizace dopravníkových linek na uhelných hlubinných dolech, Elektronické a pneumatické řídicí systémy dopravníků, Systémy řízení dopravníkových linek s možností úspor energie, Pneumatické a elektronické systémy dálkového řízení odtěžení , Systémy řízení rozvětvených důlních dopravníkových linek, s povrchu dolu řídicím počítačem, Automatizace skipového těžení, Řízení a počítačové modely selektivního odtěžení a homogenizace.

Povinná literatura:

BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech, Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN 80-248-0158-2. BURÝ,A.: Systémy automatizovaného řízení a simulační modely kontinuální důlní dopravy, VŠB-TU Ostrava, ES VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-2088-0.

Doporučená literatura:

BURÝ,A.: Automatizace uhelných hlubinných dolů, VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, 11, http// homen.vsb.cz/~bur50/AHD.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Význam a cíle automatizace dopravy 1.1. Příznivý vliv automatizace dopravy na produktivitu a na zvýšení efektivnosti důlního podniku 1.2. Systémová klasifikace dopravy vzhledem k možnosti její automatizace 2. Systematika automatizace dopravníkových linek na hlubinných i povrchových dolech 2.1. Obecný algoritmus automatického řízení dopravníků v lince 2.2. Snímače pro elektronické a pneumatické systémy 2.3 Oborová norma ON 44 50 10 - Automatizace dopravníkových linek v dole, Bezpečnostní předpis ČBU . č.1/71 3. Důlní systémy automatizace dopravníkových linek 3.1 Elektronické řídící systémy 3.2 Pneumatické řídící systémy 4. Systémy řízení automatizovaných dopravníkových linek s racionalizací úspory energie a materiálových nákladů. 4.1. Pneumatické a elektronické systémy dálkového ovládání odtěžení 4.2. Systémy automatického řízení odtěžení v závislosti na práci dobývacího stroje 4.3. Systémy řízení rozvětvených dopravníkových linek řídícím počítačem z povrchu dolu 4.4. Systémy automatizace dopravníkových linek s rozběhem dopravníků ve směru dopravy horniny 5. Systémy automatizace kolejové dopravy na dolech 5.1. Snímače a automatizační prvky 5.2. Automatizace plnících míst a zásobníků 5.3. Automatizované řídící systémy směrování vlaků k plnícím místům a zásobníkům 6. Automatizace vertikální dopravy na dolech 6.1. Systémy bezpečnostní kontroly a technické diagnostiky vertikálního těžení 6.2. Systémy automatické regulace otáček těžních strojů 6.3. Automatizace skipového těžení 7. Automatizované řízení dopravy materiálu a důlní výstroje 7.1. Prostředky a řídící systémy poloautomatizace dopravy po závěsné drážce 7.2. Využití počítačů pro řízení materiálových toků na dole 8. Automatizované řízení selektivního odtěžení a homogenizačního procesu Soubor otázek je totožný s názvy kapitol a podkapitol.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika (10) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku