545-0104/03 – Automatizace dopravy (AD)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk NeustupaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače studijního oboru Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu, se systémy, technickými a programovými prostředky v oblasti dopravy v surovinovém průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět představuje širší aplikační základ magisterského studia v oblasti technických a programových prostředků automatického a automatizovaného řízení dopravy v surovinovém průmyslu a jejich aplikace. Jeho součástí jsou,mimo jiné, kapitoly: Systematika automatizace dopravníkových linek na uhelných hlubinných dolech, Elektronické a pneumatické řídicí systémy dopravníků, Systémy řízení dopravníkových linek s možností úspor energie, Pneumatické a elektronické systémy dálkového řízení odtěžení , Systémy řízení rozvětvených důlních dopravníkových linek, s povrchu dolu řídicím počítačem, Automatizace skipového těžení, Řízení a počítačové modely selektivního odtěžení a homogenizace.

Povinná literatura:

BURÝ,A.: Problematika tvorby simulačních modelů pro řízení systémů dopravy na uhelných hlubinných dolech, Monografie 7, VŠB-TU Ostrava, HGF, 2002, ISBN 80-248-0158-2. BURÝ,A.: Systémy automatizovaného řízení a simulační modely kontinuální důlní dopravy, VŠB-TU Ostrava, ES VŠB-TU Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-2088-0.

Doporučená literatura:

BURÝ,A.: Automatizace uhelných hlubinných dolů, VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a systémů řízení, 11, http// homen.vsb.cz/~bur50/AHD.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola stavu zpracování semestrálních prací, individuálně zadaných.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální, dle bližší specifikace vedoucího cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a cíle automatizace dopravy 1.1. Příznivý vliv automatizace dopravy na produktivitu a na zvýšení efektivnosti důlního podniku 1.2. Systémová klasifikace dopravy vzhledem k možnosti její automatizace 2. Systematika automatizace dopravníkových linek na hlubinných i povrchových dolech 2.1. Snímače pro elektronické a pneumatické řídicí systémy 3. Důlní systémy automatizace dopravníkových linek 4. Systémy řízení automatizovaných dopravníkových linek s racionalizací úspory energie a materiálových nákladů. 5. Automatizace důlní lokomotivní dopravy 6. Automatizace skipového těžení 6.1 Programové řízení rychlosti těžního stroje 6.2 Systém kontrolních a zabezpečovacích obvodů těžního stroje 6.3 Automatizace plnící stanice skipu 6.4 Automatizace výsypné stanice skipu 7. Automatizované řízení dopravy materiálu a důlní výstroje 7.1. Využití počítačů pro řízení materiálových toků na dole 8. Automatizované řízení selektivního odtěžení a homogenizačního procesu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 33  17 3
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3902T006) Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.