545-0112/01 – Computer Science (Inf)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Základní informace z oblasti informatiky a výpočetní techniky

Teaching methods

Summary

V předmětu Informatika jsou studenti seznámeni se základním přehledem operačních systémů, jejich funkcí a činností. V části věnovaných počítačovým sítím získají informace o síťových modelech, propojování sítí a základních síťových aplikacích. Pozornost je rovněž věnována přístupu a vyhledávání informačních zdrojů v Internetu a ochraně dat.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Operační systémy – základní pojmy, virtuální počítač 2. Přidělování paměti 3. Správa procesů 4. Přidělování procesoru 5. Systém souborů, správa disku 6. Ochrana dat 7. Úvod, taxonometrie počítačových sítí 8. Síťové modely a architektury, síťový model TCP/IP 9. Základy datových komunikací, řízení přístupu 10. Internetworking, ethernet 11. IP adresy, DNS, směrování, transportní protokoly 12. Telnet, FTP, NFS,elektronická pošta, WWW 13. Datové zdroje 14. Vyhledávání informaci v Internetu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner