545-0112/03 – Computer Science (Inf)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Graded credit 8+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Základní informace z oblasti informatiky a výpočetní techniky

Teaching methods

Summary

V předmětu Informatika jsou studenti seznámeni se základním přehledem operačních systémů, jejich funkcí a činností. V části věnovaných počítačovým sítím získají informace o síťových modelech, propojování sítí a základních síťových aplikacích. Pozornost je rovněž věnována přístupu a vyhledávání informačních zdrojů v Internetu a ochraně dat.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Operační systémy – základní pojmy, virtuální počítač 2. Přidělování paměti 3. Správa procesů 4. Přidělování procesoru 5. Systém souborů, správa disku 6. Ochrana dat 7. Úvod, taxonometrie počítačových sítí 8. Síťové modely a architektury, síťový model TCP/IP 9. Základy datových komunikací, řízení přístupu 10. Internetworking, ethernet 11. IP adresy, DNS, směrování, transportní protokoly 12. Telnet, FTP, NFS,elektronická pošta, WWW 13. Datové zdroje 14. Vyhledávání informaci v Internetu

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner