545-0113/01 – Úvod do geografických informačních systémů ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Vymezení pojmu GIS. Historie GIS. Prostorová data jako zvláštní typ dat. Geoprvky. Složky popisu geoprvku. Struktura GIS. Datové modely a datové struktury používané v GIS. Vstup dat. Zpracování dat. Presentace dat a výsledků zpracování. Přehled programového vybavení pro GIS. Oblasti použití GIS. Systém GPS.

Povinná literatura:

1. Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů. Část 1. Škola – vložená příloha časopisu GeoInfo, roč. 2., číslo 1. Ostrava, 1999, 20 stran. ISSN 1212-4311. 2. Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů. Část 2. Škola – vložená příloha časopisu GeoInfo, roč. 2., číslo 2. Ostrava, 1999, 20 stran. ISSN1212-4311. 3. Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů. Část 3. Škola – vložená příloha časopisu GeoInfo, roč. 2., číslo 3. Ostrava, 1999, 20 stran. ISSN1212-4311. 4. Rapant, P.: Geografické informační systémy. Habilitační práce. VŠB-TU Ostrava, 1998. 140 stran. 5. Huxhold, W. E.: An Introduction to Urban Geographic Information Systems. Oxford University Press, New York, Oxford, 1991. 337 str. 6. Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems. Viak IT and Norwegian Mapping Authority. Arandal, 1992. 318 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Co je to GIS, oblasti použití GIS, definice pojmu GIS 2. Historie GIS. Data, prostorová data, geodata. 3. Geoprvky, složky popisu geoprvku. 4. Geometrická složka popisu geoprvků. 5. Tematická, časová, vztahová, funkční a kvalitativní složka popisu geoprvku. 6. Struktura aplikace GIS, obecné zákonitosti plánování a zavádění GIS. 7. Transformace prostorových referenčních systémů. 8. Metody sběru prostorových dat. Ruční pořizování dat. 9. Družicová navigační a polohové systémy. 10. Fotogrammetrie. Dálkový průzkum Země. 11. Analýza dat v GIS.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku