545-0114/02 – Computer Aided Control of Technological Processes (ATP)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Alois Burý, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače bakalářského studia oboru Automatizace a počítače, se základy řízení technologických procesů se zaměřením na automatické a automatizované systémy řízení TP v surovinovém průmyslu.

Teaching methods

Summary

Systémová analýza technologického procesu důlních závodů a rozdělení na podsystém výroby a technického zabezpečení výroby. Obecné vlastnosti podsystému TZV a způsoby jeho řízení. Systémová analýza dílčích části podsystému výroby jako zařízení pro dobývání, doprava, úprava těženého nerostu. Systémová analýza jednotlivých částí podsystému TZV z hlediska vlastností a možností automatizace a řízení. Všechny obecné pohledy jsou probírány z hlediska dolů a lomů a jsou hledány společné znaky.

Compulsory literature:

Strakoš,V.:Dispečerské řízení dolu, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, ISBN 80- 7078-310-9, Ostrava,1996, 106 s. Strakoš,V.- Burý,J. – Burý, A.: Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech, SNTL-Praha, 1984, 280 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Systémová analýza technologického procesu obecně a technol. procesu důlních závodů. 2. Systémová analýza výrobního podsystému hlubinného dolu z hlediska modelu dopravních sítí. 3. Systémová analýza výrobního podsystému lomu z hlediska modelu dopravních sítí. 4. Systémová analýza podsystému TZV z hlediska modelu dopravních sítí. 5. Analýza porubů a předků na hlubinných dolech z pohledu automatizace a řízení. 6. Analýza podsystému dopravy na hlubinných dolech a lomech z hlediska modelování dopravy v neparametrických sítích. 7. Analýza podsystému úpravy těžené horniny z hlediska možnosti automatizace a řízení. 8. Dispečerské řízení výrobního podsystému obecně, podsystému TZV obecně a bezpečnosti a větrání hlubinných dolů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner