545-0115/02 – Computer Techniques and Informatics (VTI)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich KodymSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOT75 Ing. Jan Gottfried, Ph.D.
KOD31 doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
VAN13 Ing. Vladislav Vančura, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Předmět objasňuje základní problematiku počítačového zpracování informací

Teaching methods

Summary

Seminary explains basics of information processing by computers, and clarifying what is signal, data, transfer and storing of information. Next will be explained about assembling and function of personal computer its peripheral devices, network connections and data sharing.

Compulsory literature:

Hlavička, J.: Computer architecture. ČVUT, 1999 Carey, D.: How it works...The Computer,http://davidguy.brinkster.net/computer/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní pojmy Logické funkce Booleova algebra Normální formy logických funkcí Minimalizace logických funkcí Kombinační logické obvody Sekvenční logické obvody Koncepce počítače Procesor, paměť Periferní zařízení Mechanismus přerušení Jednotka styku s prostředím Výpočetní model Dávkové zpracování Host - terminál Lokální počítače File server - pracovní stanice Klient - server Elektronická pošta Informační zdroje internetu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0 3
                Written exam Written test 33  0 3
        Examination Examination 67 (67) 0 3
                Written examination Written examination 33  0 3
                Oral Oral examination 34  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R009) Economics, Management and Informatics in The Field of Public Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.