545-0119/01 – Základy počítačové grafiky a CAD ()

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V první části předmět seznamuje se základními pojmy počítačové grafiky ve vztahu k její aplikaci pro oblast geoinformačních technologií. Důraz je kladen na problematiku rovinné grafiky jak ve vektorové, tak v rastrové podobě. Dále jsou naznačeny i možnosti digitálních metod zpracování obrazu a přednesen úvod do prostorové grafiky, animace a virtuální reality. Druhá část je seznámením s technickými prostředky souvisejícími s počítačovou grafikou. Třetí část je úvodem do problematiky CAD systémů, je vysvětlena jejich funkčnost a nastíněny možnosti jejich využití pro aplikace v oblasti geografických informačních systémů.

Povinná literatura:

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu 2000. Computer Press, Murray J. D., Ryper W: Encyklopedie grafických formátů. Computer Press, 1995 Žára J., Beneš B., Felkel P.: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998 Manuálové stránky programu AutoCAD

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Obraz a způsoby reprezentace obrazu ve 2D. Barvy a barevné modely. Grafické uživatelské rozhraní. 2) Reprezentace rastrového obrazu, formáty pro ukládání rastrové grafiky. 3) Reprezentace vektorového obrazu, formáty pro ukládání vektorové grafiky. 4) Vznik obrazu v rastrové a vektorové podobě. Rasterizace a vektorizace. 5) Rovinné objekty ve vektorové a rastrové reprezentaci. 6) Metody zpracování obrazu. 7) Prostorová grafika. Tělesa, 3D křivky, 3D plochy a 3D sítě. 8) Systémy CAD a jejich vztah ke geoinformačním technologiím. Přehled programových prostředků pro CAD. 9) Technické prostředky počítačové grafiky. 10) AutoCAD - obslužné příkazy. Entity a příkazy pro kreslení entit. Modelový prostor. 11) AutoCAD – příkazy pro editaci entit. 12) AutoCAD – vlastnosti entit, pomůcky pro kreslení entit 13) AutoCAD – bloky, atributy, kótování a šrafování 14) AutoCAD – výkresový prostor, vytváření grafických výstupů. Cvičení: V rámci cvičení bude prakticky procvičována práce v prostředí produktů Paint, Imaging, MS WORD, AutoCAD r.14.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R006) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku