545-0123/01 – Modelování systémů (ModSyst)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Petriho sítě umožňují popisovat řídicí toky a informační závislosti uvnitř modelovaných procesů a systémů formou diskrétních matematických modelů. Právě tvorba matematických modelů a jejich následná simulace pomáhají při řešení složitých rozhodnutí ve fázi návrhu technologických procesů a jejich celků. Předmět seznamuje posluchače s počítačovým modelováním technologických procesů a systémů pomocí moderních prostředků - Petriho sítí, jako účinného nástroje pro analýzu a syntézu serio-paralelních procesů, se schopností srozumitelného vyjádření paralelismu, synchronizace a kauzality událostí. V hodinách cvičení si posluchači osvojí základní terminologii z oblasti Petriho sítí, praktiky návrhu a realizace simulačních modelů systémů a technologických procesů prostřednictvím Petriho sítí, včetně jejich následné analýzy a vyhodnocení. V závěru studenti zpracují semestrální projekt zaměřený na návrh a realizaci jednoduchého modelu systému.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KOCHANÍČKOVÁ, M.: Petriho sítě. [online] Olomouc, 2008, Učební texty, Univerzita Palackého Olomouc. [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/petriho_site.pdf.renamed OTTE, L.: Využití Petriho sítí pro tvorbu simulačních modelů horizontální dopravy na uhelných hlubinných dolech. [online] Ostrava, 2009. Disertační práce. VŠB-TU Ostrava: http://homel.vsb.cz/~ott007/Disertace/VPNDisert2009.pdf

Doporučená literatura:

DORDA, M.: Úvod do Petriho sítí [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~dor028/Nekonvencni_metody_1.pdf DORDA, M.: P/T Petriho sítě [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~dor028/Nekonvencni_metody_2.pdf DORDA, M.: Petriho sítě v CPN Tools [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://homel.vsb.cz/~dor028/Nekonvencni_metody_3.pdf ČEŠKA, M.: Petriho sítě. Akad.nakl. CERM, Brno, 1994. ISBN: 8-085-86735-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje individuální semestrální program

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, základní terminologie PN, struktura sítě PN 2. Dynamika PN 3. Základní principy algoritmizace modelů v PN 4. Analýza simulačních modelů vytvořených PN 5. SW nástroj HPSim 6. Základní modely v nástroji HPSim 7.- 9. Modelování systémů a technologických procesů v PN 10. SW nástroj WinPeSim 11.-14. Samostatný semestrální projekt

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku