545-0125/01 – Technické prostředky (TechPros)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základní problematikou automatizace z hlediska technického řešení. Navazuje na základní znalosti elektrotechniky z fyziky, rozšiřuje praktické znalosti základních zapojení, součástek a obvodů. Seznamuje studenty se základními teoretickými východisky návrhu a konstrukce zařízení pro automatizaci. Popisuje jednotlivé části řídicího systému, prostředky pro získáním zpracování informace a ovládání.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

NEUSTUPA, Z.: Technické prostředky ASŘ, VŠB TUO,2004, elektronická skripta. DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky 1. díl. BEN, Praha 2005, 344 s. ISBN 80-7300-146-2, DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky 2. díl. BEN, Praha 2005, 208 s. ISBN 80-7300-161-6,

Doporučená literatura:

MALINA, V. Poznáváme elektroniku I. Kopp, České Budějovice 1998,222 s. ISBN 80-7232-039-4 Voráček R. Andrýsek F. Brýdl Z. Kohout L. Šmejkal L. Automatizace a automatizační technika II, Brno 2005, 218 str., ISBN 80-251-0796-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje individuální semestrální programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní zákony v elektronice, Ohmův zákon, Kirhoffovy zákony 2. Dvojbrany a řešení elektronických obvodů, 3. Základní přechodové děje v el. obvodech. 4. Polovodičový PN přechod, diody, spec. diody. Základní vztahy, charakteristické vlastnosti. 5. Optoelektronické součástky. Spínací a spec. polovodičové prvky. 6. Bipolární tranzistory, základní vlastnosti., h parametry, charakteristiky zapojení. 7. Unipolární tranzistory. parametry, charakteristiky 8. Operační zesilovače, vlastnosti, základní zapojení, aplikace. 9. Měření elektrických veličin 10. Měření neelektrických veličin, principy snímačů. 11. Měření neelektrických veličin., metody. 12. Technika přenosu informací, vyhodnocování, ovládání, signalizace. 13. Akční členy, pohony 14. Základní řídící obvody.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  25
        Zkouška Zkouška 67  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku