545-0126/04 – Systémy prezentace a distribuce informací (SysPr)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vzhledem k významu prezentací v systému řízení, předmět seznámí posluchače se základy multimediálních systémů, zpracováním obrazu, zvuku a videa na počítači. Studenti se dále seznámí s tématy zahrnující práci s 3D objekty, jejich vytváření, zacházení s hloubkovým senzorem pro jejich skenování. Seznámí se rovněž se základy rozšířené reality a jejím praktickým využitím. Probíraná látka bude zaměřena i na systémy virtuální reality s možností jejich využití pro potřeby prezentace a distribuce informací napříč technickými obory.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Vzhledem k významu prezentací v systému řízení, předmět seznámí posluchače se základy multimediálních systémů, zpracováním obrazu, zvuku a videa na počítači. Studenti se dále seznámí s tématy zahrnující práci s 3D objekty, jejich vytváření, zacházení s hloubkovým senzorem pro jejich skenování. Seznámí se rovněž se základy rozšířené reality a jejím praktickým využitím. Probíraná látka bude zaměřena i na systémy virtuální reality s možností jejich využití pro potřeby prezentace a distribuce informací napříč technickými obory.

Povinná literatura:

TŮMA, Tomáš. Počítačová grafika a design: průvodce začínajícího grafika. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, 155 s. ISBN 978-80-251-1784-2. Elektronické studijní opory předmětu: Systémy prezentace a distribuce informací MCCANDLESS, David. The visual miscellaneum: a colorful guide to the world's most consequential trivia. [Revised edition.]. New York, NY: Harper Design, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2012. ISBN 9780062236524. KRUM, Randy. Cool infographics: effective communication with data visualization and design. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-58230-5.

Doporučená literatura:

POKORNÝ, Pavel. Blender: naučte se 3D grafiku. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2009, 286 s. ISBN 978-80-7300-244-2. MCWADE, John. Jak na působivý grafický design: návrhy brožur, log, webů, newsletterů, vizitek či plakátů. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3118-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, průběžné testy, zápočtový test.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně semestrální práci, kterou musí v rámci ukončení předmětu obhájit. Kontrola probíhá na základě odevzdané semestrální práce a znalostí na cvičeních. Bližší podmínky budou studentům zaslány buď elektronickou poštou, nebo přímo předány na cvičení. Studenti mohou na základě dohody s pedagogem konzultovat (e-mailem nebo osobně). Na základě zhodnocení zadané seminární práce je udělen zápočet pedagogem vedoucím cvičení. Pro studenty kombinované formy studia platí v plném rozsahu studijní a zkušební řád a z něj plynoucí jejich práva a povinnosti. Základní studijní opory budou studentům předány na přednášce, studenti kombinované formy studia se také řídí povinnou a doporučenou literaturou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Technické prostředky pro prezentaci informací 2. Základy multimediálních systémů, historie, zařízení pro zpracování multimédií 3. Zpracování obrazu, obrazové formáty, SW pro zpracování obrazu, digitalizace obrazu 4. Zpracování zvuku, formáty zvuku, SW pro zpracování zvuku, digitalizace zvuku 5. Zpracování videa, formáty videa, SW pro zpracování videa, digitalizace videa 6. Vytváření multimediálních prezentací 7. Interaktivní grafika a její tvorba 8. Prezentace dat v systémech pro projektové řízení a komunitních serverech 9. Skenování 3D objektu pomocí hloubkového senzoru 10. Prostředí pro tvorbu 3D světů 11. 3D prostor, modely těles, plochy, základní operace s tělesy 12. Prezentace dat s využitím rozšířené reality 13. Prezentace dat s využitím virtuální reality 14. Systémy pro sběr a prezentaci dat z výrobních a logistických systémů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku