545-0126/05 – Systems of presentation and distribution of information (SysPr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject acquaints students with the basics of multimedia systems, image processing, audio and video processing on the computer. Students will learn about themes including 3D work, creating them, handling depth sensor for scanning. They will also learn about the basics of expanded reality and its practical use. The subject matter will be focused on virtual reality systems with the possibility of their use for presentation and dissemination of information across technical disciplines.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Vzhledem k významu prezentací v systému řízení, předmět seznámí posluchače se základy multimediálních systémů, zpracováním obrazu, zvuku a videa na počítači. Studenti se dále seznámí s tématy zahrnující práci s 3D objekty, jejich vytváření, zacházení s hloubkovým senzorem pro jejich skenování. Seznámí se rovněž se základy rozšířené reality a jejím praktickým využitím. Probíraná látka bude zaměřena i na systémy virtuální reality s možností jejich využití pro potřeby prezentace a distribuce informací napříč technickými obory.

Compulsory literature:

COSTELLO, Vic, Susan A. YOUNGBLOOD a Norman E. YOUNGBLOOD. Multimedia foundations: core concepts for digital design. New York: Focal Press, 2013. ISBN 978-0-240-81394-3. MCCANDLESS, David. The visual miscellaneum: a colorful guide to the world's most consequential trivia. [Revised edition.]. New York, NY: Harper Design, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2012. ISBN 9780062236524. KRUM, Randy. Cool infographics: effective communication with data visualization and design. Indianapolis, IN: Wiley, 2014. ISBN 978-1-118-58230-5. AUKSTAKALNIS, Steve. Practical augmented reality: a guide to the technologies, applications and human factors for ar and vr. 1st edition. Old Tappan, NJ: Pearson Education, Inc., 2016. ISBN 9780134094236.

Recommended literature:

MAYER, Richard E., ed. The Cambridge handbook of multimedia learning. Second edition. New York: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1-107-61031-6. YANG, Kenneth C. C. Cases on immersive virtual reality techniques. Hershey, PA: Engineering Science Reference, [2019]. NIXON, David. Beginning unreal game development: foundation for simple to complex games using unreal engine 4. West Palm Beach, FL: Apress, [2020]. ISBN 978-1-4842-5638-1. GRANT, Robert. Data visualization: charts, maps, and interactive graphics. Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group. ASA-CRC series on statistical reasoning in science and society. 2019. ISBN 978-1-138-70760-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Presentation of the semester project, written and oral part of the exam.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Other requirements

Presentation of a semester project for obtaining credit, written and oral part of the exam.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technical means for the presentation of information 2. Fundamentals of Multimedia Systems, History, Multimedia Processing Facilities 3. Image processing, image formats, image processing software, image digitization 4. Audio processing, audio formats, SW for sound processing, audio digitization 5. Video processing, video formats, video editing software, video digitization 6. Creating multimedia presentations 7. Interactive graphics and its creation 8. Presentation of data in project management systems and community servers 9. Scan a 3D object using a depth sensor 10. Environment for creating 3D worlds 11. 3D space, body models, surfaces, basic body operations 12. Presentation of data using extended reality and using virtual reality 13. Systems for collecting and presenting data from production and logistics systems

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestral project 30  17
        Examination Examination 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Written examination 35  17
                Ústní zkouška Oral examination 35  17
Mandatory attendence participation: 80% participation

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Preparation and defense of the semester work

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2023/2024 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290003) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290003) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0724A290003) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290003) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0724A290003) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter