545-0126/05 – Systems of presentation and distribution of information (SysPr)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.Subject version guarantorIng. Filip Beneš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The subject acquaints students with the basics of multimedia systems, image processing, audio and video processing on the computer. Students will learn about themes including 3D work, creating them, handling depth sensor for scanning. They will also learn about the basics of expanded reality and its practical use. The subject matter will be focused on virtual reality systems with the possibility of their use for presentation and dissemination of information across technical disciplines.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Vzhledem k významu prezentací v systému řízení, předmět seznámí posluchače se základy multimediálních systémů, zpracováním obrazu, zvuku a videa na počítači. Studenti se dále seznámí s tématy zahrnující práci s 3D objekty, jejich vytváření, zacházení s hloubkovým senzorem pro jejich skenování. Seznámí se rovněž se základy rozšířené reality a jejím praktickým využitím. Probíraná látka bude zaměřena i na systémy virtuální reality s možností jejich využití pro potřeby prezentace a distribuce informací napříč technickými obory.

Compulsory literature:

COSTELLO, Vic, Susan A. YOUNGBLOOD a Norman E. YOUNGBLOOD. Multimedia foundations: core concepts for digital design. New York: Focal Press, 2013. ISBN 978-0-240-81394-3.

Recommended literature:

KIPPER, Gregory a Joseph RAMPOLLA. Augmented reality: an emerging technologies guide to AR. 1st ed. Boston, MA: Syngress/Elsevier, c2013, xvi, 158 p. ISBN 15-974-9733-9. MCCANDLESS, David. The visual miscellaneum: a colorful guide to the world's most consequential trivia. [Revised edition.]. New York, NY: Harper Design, an imprint of HarperCollinsPublishers, 2012. ISBN 9780062236524.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Prezentace semestrálního projektu, průběžné testy, zápočtový test.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Students prepare individually term paper, which must be in the context of completion of the course to defend. The examination is based on the submitted semestral work and knowledge on the exercises. Detailed conditions will be sent to students either by e-mail or directly delivered to the exercises. Students can consult with the teacher, either by e-mail or in person. On the basis of the evaluation of the given seminar work, a credit is given to the teacher by the supervisor. For Students of Combined Study Mode, the study and examination rules and their rights and duties apply in full. Basic study support will be given to the students in the lecture, students of the combined form of study will also follow obligatory and recommended literature.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Technical means for the presentation of information 2. Fundamentals of Multimedia Systems, History, Multimedia Processing Facilities 3. Image processing, image formats, image processing software, image digitization 4. Audio processing, audio formats, SW for sound processing, audio digitization 5. Video processing, video formats, video editing software, video digitization 6. Creating multimedia presentations 7. Interactive graphics and its creation 8. Presentation of data in project management systems and community servers 9. Scan a 3D object using a depth sensor 10. Environment for creating 3D worlds 11. 3D space, body models, surfaces, basic body operations 12. Presentation of data using extended reality 13. Presentation of data using virtual reality 14. Systems for collecting and presenting data from production and logistics systems

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 30  17
        Examination Examination 70  34
Mandatory attendence parzicipation: Student will present his work and defend his knowledge during the exam.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics K Czech Most 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B2735XXX0001) Mineral Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner