545-0128/01 – Základy umělé inteligence (záklUmIn)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje se základními teoretickými i aplikačními možnostmi umělé inteligence. Po uvedení základní klasifikace oblastí využití tohoto moderního vědního oboru rozvíjí jeho základní směry vývoje. Studenti se seznámí se způsoby reprezentace znalostí, znalostními systémy, obecnými metodami řešení úloh, otázkami strojového učení a vidění až k aplikacím umělých neuronových sítí a virtuální reality. V závěru jsou posluchači seznámeni s využitím evolučních algoritmů a oblastí umělého života. Látka je procvičována na praktických aplikačních příkladech zahrnujících aspekty surovinového průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

F Mařík, V. a kol.: Umělá inteligence I. Academia Praha, 1993 Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995 MAŘÍK, V. a kol.: Umělá inteligence 4. Academia Praha, 2003, ISBN 80-200-1044-0, 475 s NOVÁK, V.: Základy fuzzy modelování, BEN Praha, 2000 Pokorný, M.- Srovnal, V.: Systémy s umělou inteligencí, VŠB-TU Ostrava, FEI, 2004. http://rc112.vsb.cz/nowakova/materials/ssui/SSUI.pdf

Doporučená literatura:

Kotek, Z. a kol.: Adaptivní a učící se systémy. SNTL Praha, 1980 RUSSEL, S., NORVIG, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2, 932 s. ZELINKA, I. a kol.: Evoluční výpočetní techniky. Principy a aplikace. BEN 2009, ISBN 978-80-7300-218-3, 534 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje individuální semestrální programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kořeny UI, základní směry 2. Metody reprezentace a zpracování znalostí, znalostní systémy 3. Kvalitativní modelování, plánovací systémy 4. Expertní systémy, sémantické sítě, rámce, pravidlové a inferenční sítě 5. Prohledávání stavového prostoru, vyhledávání znalostí a dat z databází 6. Produkční systémy a jejich aplikace 7. Umělé neuronové sítě, model neuronu, algoritmus zpětného šíření 8. Aplikace umělých neuronových sítí 9. Strojové učení, adaptivní a učící se systémy, učení s učitelem a bez učitele 10. Rozpoznávání a počítačové vidění, příznaky, struktury, počítačové vidění, vizualizace 11. Umělý život a biokybernetika 12. Rozšířená a virtuální realita, modely VR 13. Evoluční systémy a algoritmy, genetické algoritmy 14. Aplikace umělé inteligence v průmyslu, holony, multiagentní systémy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku