545-0130/01 – Programming I. (prog1)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Control SystemsCredits5
Subject guarantorIng. Jiří Švub, Ph.D.Subject version guarantorIng. Pavel Staša, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Combined Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

KNUTH, D. E.: Umění programování I. díl. Computer Press, 2011, 642 stran, ISBN: 978-80-251-20-25-5 HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 4. Přepracované vydání. České Budějovice: KOPP, 2006. 280 s. ISBN 80-7232-220-6. WROBLEWSKI, P. Algoritmy. Brno: České Budějovice, 2004. 352 s. ISBN 80-251- 0343-9

Recommended literature:

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. Programovací jazyk C. Brno: Comp. Press, 2006, 288s. ISBN 80-251-0897-X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ee423659.aspx.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod a základní pojmy, Způsob zpracování programu 2. Struktura programu 3. Kompilace a Linkování / Interpretace kódu 4. Deklarace, definice proměnné s použitím jednoduchých datových typů 5. Použití jednoduchých proměnných. (přiřazení, inkrementace, dekrementace, čtení) 6. Deklarace/ definice, použití složených proměnných – pole / struktura 7. Deklarace, definice a volání funkcí 8. Větvení programu pomocí: if – else a použití v programu 9. Cyklus: For, a jeho použití 10. Cykly s podmínkou: while, do – while 11. Datová reprezentace celých a reálných čísel 12. Datová reprezentace znaků a řetězců - ASCII / Unicode 13. Práce s řetězci 14. Převody datových typů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B2102) Mineral Raw Materials (3902R064) System Engineering in Industry K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner