545-0130/01 – Programování I. (prog1)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je ukázat různé možnosti vytváření uživatelských programů, se zaměřením na základní pojmy a logické struktury, jako jsou cykly, podmínky a použití proměnných. Seznámení s těmito programovacími jazyky je do takové úrovně, aby studenti byli schopni samostatně zrealizovat jednoduché algoritmy, pomocí vybraného programovacího jazyka. CV-jsou z části realizována formou individuální konzultace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KNUTH, D. E.: Umění programování I. díl. Computer Press, 2011, 642 stran, ISBN: 978-80-251-20-25-5 HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 4. Přepracované vydání. České Budějovice: KOPP, 2006. 280 s. ISBN 80-7232-220-6. WROBLEWSKI, P. Algoritmy. Brno: České Budějovice, 2004. 352 s. ISBN 80-251- 0343-9

Doporučená literatura:

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. Programovací jazyk C. Brno: Comp. Press, 2006, 288s. ISBN 80-251-0897-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrola probíhá na základě odevzdaného programu a znalostí na cvičeních. Pro distanční část studia je k dispozici podpora vývojových prostředí na webu DreamsPark http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ee423659.aspx.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a základní pojmy, Způsob zpracování programu 2. Struktura programu 3. Kompilace a Linkování / Interpretace kódu 4. Deklarace, definice proměnné s použitím jednoduchých datových typů 5. Použití jednoduchých proměnných. (přiřazení, inkrementace, dekrementace, čtení) 6. Deklarace/ definice, použití složených proměnných – pole / struktura 7. Deklarace, definice a volání funkcí 8. Větvení programu pomocí: if – else a použití v programu 9. Cyklus: For, a jeho použití 10. Cykly s podmínkou: while, do – while 11. Datová reprezentace celých a reálných čísel 12. Datová reprezentace znaků a řetězců - ASCII / Unicode 13. Práce s řetězci 14. Převody datových typů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku