545-0130/01 – Programování I. (prog1)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je ukázat různé možnosti vytváření uživatelských programů, se zaměřením na základní pojmy a logické struktury, jako jsou cykly, podmínky a použití proměnných. Seznámení s těmito programovacími jazyky je do takové úrovně, aby studenti byli schopni samostatně zrealizovat jednoduché algoritmy, pomocí vybraného programovacího jazyka. CV-jsou z části realizována formou individuální konzultace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

KNUTH, D. E.: Umění programování I. díl. Computer Press, 2011, 642 stran, ISBN: 978-80-251-20-25-5 HEROUT, P. Učebnice jazyka C. 4. Přepracované vydání. České Budějovice: KOPP, 2006. 280 s. ISBN 80-7232-220-6. WROBLEWSKI, P. Algoritmy. Brno: České Budějovice, 2004. 352 s. ISBN 80-251- 0343-9

Doporučená literatura:

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. Programovací jazyk C. Brno: Comp. Press, 2006, 288s. ISBN 80-251-0897-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrola probíhá na základě odevzdaného programu a znalostí na cvičeních. Pro distanční část studia je k dispozici podpora vývojových prostředí na webu DreamsPark http://msdn.microsoft.com/cs-cz/ee423659.aspx.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod a základní pojmy, Způsob zpracování programu 2. Struktura programu 3. Kompilace a Linkování / Interpretace kódu 4. Deklarace, definice proměnné s použitím jednoduchých datových typů 5. Použití jednoduchých proměnných. (přiřazení, inkrementace, dekrementace, čtení) 6. Deklarace/ definice, použití složených proměnných – pole / struktura 7. Deklarace, definice a volání funkcí 8. Větvení programu pomocí: if – else a použití v programu 9. Cyklus: For, a jeho použití 10. Cykly s podmínkou: while, do – while 11. Datová reprezentace celých a reálných čísel 12. Datová reprezentace znaků a řetězců - ASCII / Unicode 13. Práce s řetězci 14. Převody datových typů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku