545-0132/01 – Marketingový průzkum (MP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU0003 Ing. Kateřina Beierová
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat proces marketingového výzkumu. Klasifikovat aplikace marketingového výzkumu. Vybrat vhodné metody primárního výzkumu. Vytvořit dotazník. Vyhodnotit data z dotazování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. KOZEL, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X. MALÝ, Václav. Marketingový výzkum: teorie a praxe. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2008, 181 s. ISBN 978-80-245-1326-3.

Doporučená literatura:

KOUDELKA, Jan. Spotřební chování. Praha: Oeconomica, 2010. 158 s. ISBN 978-80-245-1698-1. PŘIBOVÁ, Marie et al. Marketingový výzkum v praxi. Praha, Grada, 1996. 248 s. ISBN 80-7169-299-9. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. 224 s. ISBN 978-80-7431-062-1. VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama. Jak dělat reklamu. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492. ZBOŘIL, Kamil. Marketingový výzkum: metodologie a aplikace. 2. vyd. Praha: VŠE, 2003. 171 s. ISBN 80-7079-394-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Průmyslový a spotřebitelský marketingový výzkum 2. Organizace marketingového výzkumu 3. Metodika marketingového výzkumu 4. Sekundární výzkum 5. Výběr respondentů 6. Dotazování a dotazník 7. Realizace výzkumu 8. Vizualizace a report údajů 9. Další metody primárního výzkumu 10. Výrobkový výzkum 11. Cenový výzkum 12. Výzkum distribuce 13. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace 14. Aktuální trendy marketingového výzkumu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (2102T001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - HGF - P - cs 2017/2018 prezenční čeština volitelný odborný HGF - Hornicko-geologická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 letní