545-0133/01 – Automatizace dolů a lomů (AuDL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s analýzou surovinového podniku jako k systému, který je možné rozdělit na jednotlivé podsystémy. Popisuje automatizaci jednotlivých částí technologického procesu, technického zabezpečení výroby, úpravy suroviny a expedice. Seznamuje jak s problematikou automatizace hlubinného tak povrchového dobývání. Na základě praktických řešení seznamuje s postupy a metodami řešení automatizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou automatizace technologie hlubinných dolů, lomů včetně zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace. Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Povinná literatura:

Strakoš, V. Analýza a řízení technologického procesu hlubinného dolu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. 115 s. Neustupa, Z. Automatizace lomů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. 88 s. Burý, A. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. 94 s. Sauter, D. Automation in Mining, Mineral and Metal Processing. Rotterdam: Elsevier Science, 2005. 482 p. ISBN 9780080441795

Doporučená literatura:

Neustupa, Z. Technické prostředky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 242 s. DANEL, R. Automatizace a řídicí systémy v úpravnách černého uhlí. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7399-666-6. Neustupa, Z., Neustupa, Z., Donocik, R., Otte, L. Planning and optimizing software for a limestone quarry. In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 505-512. ISBN 978-954-91818-9-0. Automation in mining. Hogan Lovells Publications, 2017. On: https://www.hoganlovells.com/en/publications/automation-in-mining

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Na každé přednášce je v deseti minutách shrnutá předchozí přednáška pro sjednocení znalostí a spojení do kompletního celku z pohledu automatizace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Posluchač dokáže popsat a definovat automatické řízení logického typu a automatické regulace s pohledem na uhelné hlubinné doly a lomy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza technologického procesu (algoritmus návrhu TP, základní pojmy, struktura ASŘ-TP, …). 2. Rozbor technologických procesů a principy řízení podsystému technického zabezpečení výroby. 3. Podsystém technického zabezpečení výroby – elektrická energie. 4. Podsystémy technického zabezpečení výroby – vodní hospodářství. 5. Podsystémy technického zabezpečení výroby – tepelné hospodářství. 6. Podsystémy technického zabezpečení výroby – kanalizační sítě. 7. Podsystém technického zabezpečení výroby – kolektorové sítě. 8. Podsystém technického zabezpečení výroby – větrání, degradace. 9. Podsystém technického zabezpečení výroby – výroba a rozvod stlačeného vzduchu, 10. Automatizace lomových provozů, dobývací stroje 11. Automatizace dálkové pásové dopravy 12. Automatizace zakladačů 13. Automatizace kolejové dopravy 14. MES , výrobně informační systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní