545-0133/04 – Automatizace dolů a lomů (AuDL)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s analýzou surovinového podniku jako k systému, který je možné rozdělit na jednotlivé podsystémy. Popisuje automatizaci jednotlivých částí technologického procesu, technického zabezpečení výroby, úpravy suroviny a expedice. Seznamuje jak s problematikou automatizace hlubinného tak povrchového dobývání. Na základě praktických řešení seznamuje s postupy a metodami řešení automatizace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou automatizace technologie hlubinných dolů, lomů včetně zásobování podniku různými druhy energií - elektřina, plyn, pitná i užitková voda, teplo, stlačený vzduch, hygienická i technologická pára, odvodnění, degazace, větrání, klimatizace. Základem je popis obecných vlastností těchto sítí a následně začlenění do kompletního celku. Dále se zde zaměřuje na význam zdrojů pro napojení sítí, návrh výkonů zdrojů a možnost jeho regulace. Student se také seznámí s konstrukčními prvky sítí, aplikovatelností, použití v praxi a sjednocení v centrálním řídicím stanovišti.

Povinná literatura:

Strakoš, V. Analýza a řízení technologického procesu hlubinného dolu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. 115 s. Neustupa, Z. Automatizace lomů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. 88 s. Burý, A. Automatizace hlubinného dobývacího procesu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. 94 s. Sauter, D. Automation in Mining, Mineral and Metal Processing. Rotterdam: Elsevier Science, 2005. 482 p. ISBN 9780080441795

Doporučená literatura:

Neustupa, Z. Technické prostředky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. 242 s. DANEL, R. Automatizace a řídicí systémy v úpravnách černého uhlí. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2009. 80 s. ISBN 978-80-7399-666-6. Neustupa, Z., Neustupa, Z., Donocik, R., Otte, L. Planning and optimizing software for a limestone quarry. In SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 2]. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2013, s. 505-512. ISBN 978-954-91818-9-0. Automation in mining. Hogan Lovells Publications, 2017. On: https://www.hoganlovells.com/en/publications/automation-in-mining

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné testy během semestru, prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Posluchač dokáže popsat a definovat automatické řízení logického typu a automatické regulace s pohledem na uhelné hlubinné doly a lomy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Analýza technologického procesu (algoritmus návrhu TP, základní pojmy, struktura ASŘ-TP, …). 2. Rozbor technologických procesů a principy řízení podsystému technického zabezpečení výroby. 3. Podsystém technického zabezpečení výroby – elektrická energie. 4. Podsystémy technického zabezpečení výroby – vodní hospodářství. 5. Podsystémy technického zabezpečení výroby – tepelné hospodářství. 6. Podsystémy technického zabezpečení výroby – kanalizační sítě. 7. Podsystém technického zabezpečení výroby – kolektorové sítě. 8. Podsystém technického zabezpečení výroby – větrání, degradace. 9. Podsystém technického zabezpečení výroby – výroba a rozvod stlačeného vzduchu, 10. Automatizace lomových provozů, dobývací stroje 11. Automatizace dálkové pásové dopravy 12. Automatizace zakladačů 13. Automatizace kolejové dopravy 14. MES , výrobně informační systémy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Kontrolní test Písemka 15  8
                Semestrální práce Semestrální projekt 15  7
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: účast 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.