545-0135/01 – Podnikatelský projekt (PP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: • základních pojmů, forem, funkcí a významů podnikatelského a strategického plánování, • struktury a náležitostí podnikatelského plánu jako primárního strategického plánu podniku, • manažerských metod a nástrojů strategického a projektového managementu, • základní orientace v surovinných trzích. Student umí: • realizovat, řešit a zpracovat podnikatelský plán ve zvolené oblasti podnikání s vazbou na nerostné suroviny. • Používat manažerské nástroje jako např. SMART, SWOT, P5F, PESTLE, BEP, NPV, IRR, Gantt a jiné. Student je schopen: • tvořit, vizi, misi a cíle podnikání, • analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí ČR, • vytvářet, charakterizovat a zhodnotit podnikatelský záměr.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje s pojmy podnikatelský projekt, plán a záměr a se základními principy podnikání. Uvádí důležité součástí podnikatelského záměru jako skutečného strategického dokumentu obsahujícího strategické cíle, produkt, analýzy trhu, technologie a produkce, marketing, návratnost investice, harmonogram projektu, rizika a informační systémy. Je prezentován úvod do trhu a podnikání s nerostnými surovinami. Studenti si vyzkouší sestavit vlastní business plán.

Povinná literatura:

ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2014. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. PAWLICZEK, Adam, Lucja MATUSIKOVÁ a Karel STELMACH. Zakládání podniku a investování: podnikatelský záměr: pro distanční formu studia. 2., přeprac. a dopl. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-838-4. SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1.

Doporučená literatura:

DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, 2009. Expert (Grada). ISBN 8024728486. FOTR, Jiří a Ivan SOUČEK. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 8024732939. PAWLICZEK, Adam. Behavior and performance of Czech and Slovak business enterprises: in period 2009-2011 based on business planning, management tools, innovations and sustainability. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-553-1763-2. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 8024745208.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Podpora studia pomocí LMS kurzu.

Další požadavky na studenta

Při ukončení předmětu studenti prokazují znalosti základních pojmů a principů podnikatelské činnosti. Studenti rovněž prokazují znalosti potřebné pro tvorbu strategického podnikatelského záměru, založení podniku a znalosti základních zákonů souvisejících s podnikatelskou činností. Při ukončení předmětu studenti dovedou chápat souvislosti podnikatelského procesu, zhodnotit své vlastní silné a slabé stránky podnikání a vypracovat podnikatelský plán. Rovněž jsou schopni diskutovat o problematice z oblasti podnikání.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní pojmy z oblasti podnikání 2.Historie vývoje podnikatelských činností 3.Právní formy a aspekty podnikání 4.Oblasti podpory podnikání 5.Podnikatelský plán, strategický dokument, význam a formy 6.Popis firmy a projektu 7.Průzkum a analýza vnějšího prostředí 8.Technologie a plán výroby, vývoj a inovace 9.Personální a prostorové zajištění 10.Cíle a strategie marketingu, harmonogram 11.Rozpočet, finanční plán a řízení 12.Specifika podnikání v oblasti nerostných surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku