545-0136/01 – Ekonomika, management a marketing v turismu (EMMT)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Simona Matušková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT49 Ing. Simona Matušková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získání teoretických znalostí v ekonomice, managementu a marketingu, pochopení principu tržní ekonomiky a dosažení dovedností, které vedoucí pracovníci (manageři) užívají k dosažení podnikatelských cílů podniku (firmy).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je seznámit studenty se se základními pojmy fungování tržního mechanizmu (výrobní faktory, tržní subjekty, konkurence, nabídka, poptávka, rovnovážná cena. Dále jsou zde prezentovány směry a přístupy současného managementu, styly a metody řízení vedoucích pracovníků (managerů), které jsou užívány k dosažení podnikatelských cílů podniku (firmy). Část věnovaná marketingu je zaměřena na jeho vývoj a význam v moderním pojetí včetně seznámení se s marketingovým mixem. Poslední část je věnována cestovnímu ruchu, jeho vývoji, rozdělení a oblastem CR v České republice.

Povinná literatura:

HESKOVÁ, M. a kol. Cestovní ruch. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2006. 223 s. ISBN 80-7168-948-3. SAMUELSON, P.A. Ekonomie. 1.vyd. Praha : Svoboda, 2007. 775s. ISBN 978-80- 205-0590-3. MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie. 8.vyd.. Slaný : Melandrium, 2003. 275 s. ISBN 80-86175-38-3. SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 3. vyd. Praha : Grada, 2003. 466 s. ISBN 80- 247-0515-X. KOTLER, P. Marketing Management: Analýza, plánování, realizace a kontrola. Praha : Victoria Publishing, 1992. 789 s. ISBN 80-85605-08-2. HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světové praxi. Praha : Grada, 1992. 364 s. ISBN 80-85424-83-5.

Doporučená literatura:

KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2004. 855 s. ISBN 80-247-0513-3. VYSEKALOVÁ, J.; KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 246 s. ISBN 80-247-0402-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní ekonomické pojmy. 2. Tržní mechanizmus a jeho kategorie. 3. Subjekty na trhu a jejich interakce (stát, firmy, domácnosti). 4. Nabídka, poptávka, rovnovážná cena, konkurence. 5. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu. 6. Management. Historie, školy, přístupy a nové směry v managementu. 7. Manager a jeho profil. 8. Managerské dovednosti. 9. Rozhodování, plánování, vedení, komunikace, kontrola. 10. Marketing. Historie, vývoj, vliv, význam marketingu. 11. Moderní pojetí marketingu. 12. Marketingový mix. 13. Cestovní ruch. Vývoj CR, oblasti CR v ČR a ve světě. 14. Management a marketing v CR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: přednášky nepovinné, účast na cvičeních povinná, zápočet - prezentace, zkouška – písemná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Prezentace na zadané téma

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B1088A330001) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní