545-0137/01 – Vizualizace dat a procesů (VDP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou spojenou s vizualizací dat a procesů. Dále budou probírána témata spjatá s jednotlivými technikami, metodami a nástroji pro zobrazování dat a procesů. Studenti se rovněž seznámí se základními pojmy teorie grafů a její aplikací při zobrazování struktury sytému. V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s nástroji pro zachycení dynamiky systémů a se SCADA a HMI nástroji, jako podporu pro vytváření digitálních dvojčat technologických provozů v nastupujících trendech Průmyslu 4.0.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznámí studenty s problematikou spojenou s vizualizací dat a procesů. Předmět odráží požadavky praxe v oblasti využívaných technologií. Absolventi předmětu získají základní přehled o metodách vizualizace dat a procesů v kontextu dnešní doby a trendech moderního průmyslu.

Povinná literatura:

YAU, Nathan. Visualize this: the FlowingData guide to design, visualization, and statistics. Indianapolis: John Wiley, [2011]. ISBN 978-0-470-94488-2. MALČÍK, M., MIKLOŠÍKOVÁ, M., BENEŠ, F., LUSTIGOVÁ, Z., MALACH, J., METELKOVÁ SVOBODOVÁ, R., RANGL, M., ŠALOUN, P., VLKOVÁ, I. vzdělávání ve Společnosti 4.0. Ostrava : Ohře media, spol. s r.o., 2020. 391 s. ISBN 978-80-906287-2-4. Strakoš, V. Analýza a řízení technologického procesu hlubinného dolu,VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a system řízení. 2002, zveřejneno na internet: http://homen.vsb.cz/~van13/dispecerske-rizeni.pdf

Doporučená literatura:

MAŘÍK, Vladimír. Průmysl 4.0: výzva pro Českou republiku. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-440-0. Dostupné také na https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf HUGHES, John F. Computer graphics: principles and practice. 3rd ed. Upper Saddle River: Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-39952-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Závěrečný písemný test, kontrola přečtené odborné literatury, zpracování semestrální práce, ústní zkouška.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím. Předmět je zakončen ústní a písemnou částí zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základy počítačové grafiky 2.Metody, techniky a nástroje pro zobrazování dat a procesů 3.Myšlenkové mapy a diagramy 4.Multimediální vizualizace dat a procesů 5.Vizualizace dat s využitím rozšířené a virtuální reality 6.Základní pojmy teorie grafů pro zobrazení struktury systému. 7.Aplikace teorie grafů při řízení projektů, metoda CPM. 8.Vizualizace dat v systémech pro projektové řízení 9.Simulační a modelovací nástroje 10.Základy a terminologie Petriho sítí 11.Dynamika Petriho sítí 12.SCADA a HMI systémy 13.Architektura řídicích systémů technologických celků 14.Analýza a vizualizace dat, Business Intelligence, Big Data, prezentace a vizualizace dat, grafy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku