545-0137/01 – Vizualizace dat a procesů (VDP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vizualizací dat a procesů z pohledu dispečerského řízení. Problematika bude rozebraná dle různých druhů energií – elektřina a dodávka různých energií, pitná i užitková voda, teplo, klimatizace, zásobování, stlačený vzduch, pára, odvodnění větrání, degazace,… Tyto dílčí oblasti následně student sloučí do kompletního celku z pohledu centrálních a lokálních řídicích stanovišť (CŘS/LŘS). Předmět je v posledním semestru se zkrácenou výukou 10 hodin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Strakoš, V. Analýza a řízení technologického procesu hlubinného dolu,VŠB-TU Ostrava, HGF, Institut ekonomiky a system řízení. 2002, zveřejneno na internet: http://homen.vsb.cz/~van13/dispecerske-rizeni.pdf Strakoš, V. Dispečerské řízení dolu. VŠB-TU, Ostrava, 1992.

Doporučená literatura:

Strakoš, V.: Automatizace ve větrání a bezpečnosti dolů, SNTL, Praha 1978. Strakoš, V. – Burý J. – Burý A.: Automatizace dobývacích prací na hlubinných dolech, SNTL, Praha 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatně semestrální práci, kterou musí v rámci ukončení předmětu obhájit. Kontrola probíhá na základě odevzdané semestrální práce a znalostí na cvičeních. Bližší podmínky budou studentům zaslány buď elektronickou poštou, nebo přímo předány na cvičení. Studenti mohou na základě dohody s pedagogem konzultovat (e-mailem nebo osobně). Na základě zhodnocení zadané seminární práce je udělen zápočet pedagogem vedoucím cvičení. Pro studenty kombinované formy studia platí v plném rozsahu studijní a zkušební řád a z něj plynoucí jejich práva a povinnosti. Základní studijní opory budou studentům předány na přednášce, studenti kombinované formy studia se také řídí povinnou a doporučenou literaturou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Základy počítačové grafiky 2. Metody a techniky pro zobrazování dat 3. Metody a techniky pro zobrazování procesů 4. Základy Petriho sítí 5. Základy Powersim1 6. Základy Powersim2 7. SCADA systémy a ukázky InTouch, Reliance a Promotic systémů 8. Hardwarové vybavení MŘS (programovatelné automaty,…) 9. Využití rozšířené reality pro vizualizaci dat a procesů 10. Využití virtuální reality pro vizualizaci dat a procesů 11. Systémy Design Factory suite 12. Další systémy pro zobrazování výrobních dat a procesů 13. 14. Samostatný semestrální program

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku