545-0138/01 – Řídící počítače a automaty (ŘPA)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEU10 doc. Dr.Ing. Zdeněk Neustupa
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s možnostmi jednočipových procesorů, jednodeskových počítačů a některých PLC automatů. Dále je důraz kladen na popis vstupně / výstupních rozhraní, na popis typů sériových komunikačních rozhraní. Předmět dále seznamuje se základními možnostmi programování těchto systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou automatizace z hlediska řídící výpočetní techniky. Zaměřuje se na rozbor funkce a architekturu řídících počítačů. Z hlediska praktického použití pak rozebírá procesory a jednočipové mikroprocesory používané v řídících počítačích a automatech, jejich funkci a možnosti programování. Dále se probírají rozhraní řídících počítačů a základy nízkoúrovňového programování.

Povinná literatura:

NEUSTUPA, Z.: Řídící počítače, VŠB TUO,2005, elektronická skripta, pc545edock.vsb.cz ŠUBRT, V.: Jednočipové mikropočítače Intel 8048 – 8096. Grada, Praha 1992, ISBN 80-85424-66-5 VÁŇA, V.: Mikrokontroléry ATMEL AVR, BEN- technická literatura, Praha 2003, ISBN 80-7300-083-0

Doporučená literatura:

Voráček R. Andrýsek F. Brýdl Z. Kohout L. Šmejkal L. Automatizace a automatizační technika II, Brno 2005, 218 str., ISBN 80-251-0796-5 Řepka, M. Summary of Lectures from Automation of Mining and Robotics, Ostrava 2014

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Po konzultaci s vyučujícím si studenti vybírají téma semestrální práce. Na řešení tohoto tématu průběžně pracují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Konstrukční a funkční specifika řídícího počítače: přímé připojení na TP 2. Jednočipové mikroprocesory řady 8051, struktura, základní funkce, V/V rozhraní 3. Jednočipové mikroprocesory řady 8051, komunikační rozhraní 4. Jednočipové mikroprocesory řady 8051, přerušovací systém, čítače / časovače 5. Jednočipové mikroprocesory 16 / 32 bit 6. Embedded systémy v řízení – typu Arduino 7. Embedded systémy v řízení – typu Raspberry PI 8. Embedded systémy v řízení – jiné typy 9. PLC a PAC automaty v řízení 10. Programování automatů, strojový jazyk 11. Programování automatů, žebříčková logika / diagramy 12. Programování automatů, interpretované jazyky 13. Programování automatů, kompilační jazyky 14. Distribuované řídicí systémy

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (3902R064) Systémové inženýrství v průmyslu K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku