545-0142/02 – Teorie ekonomických systémů (TES)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Igor Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti dokáží definovat, analyzovat a prezentovat jednotlivé ekonomické systémy nutné pro pochopení fungování ekonomických subjektů v průmyslovém prostředí. Studenti se naučí analyzovat a vyhodnocovat dopady ekonomických opatření hospodářské politiky na průmyslové podniky zejména z oblastí těžebního a zpracovatelského průmyslu, jakož i vybraných návazných průmyslových odvětví. Dále studenti dokáží propojit poznatky z monetární, fiskální a vnější obchodní politiky a prognózovat dopad jejich opatření na ekonomický vývoj zmíněných průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základními pojmy fungování tržního mechanizmu - tržní subjekty, konkurence, nabídka, poptávka, rovnovážná cena. Je objasněna problematika trhů jednotlivých výrobních faktorů. Jsou vysvětleny příčiny selhání trhu a důvody intervence státu do ekonomiky. V dalším je obsažena základní makroekonomická problematika - hodnocení NH, hospodářský cyklus, ekonomický růst, ceny a inflace, nezaměstnanost, atd. Závěr patří měření nerovnosti ve společnosti a strukturální politice státu.

Povinná literatura:

HOLMAN, R. Ekonomie. 6. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 stran. ISBN 978-80-7400-278-6. JENÍČEK, V., FOLTÝN, D. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha: C. H. BECK, 2010. ISBN: 978-80-7400-326-4. SAMUELSON, P.A.; NORDHAUS, W. D. Ekonomie. 1.vyd. Praha : NS Svoboda, 2010. 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3. [2]HOŘEJŠÍ, B. Mikroekonomie. 5. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2010. 574 s. ISBN 978-80-7261-218-5. URBAN, J. Teorie národního hospodářství. C. H. BECK, 2015. ISBN 978-80-7478-724-9.

Doporučená literatura:

JUREČKA, V. Makroekonomie. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3258-9. LIPOVSKÁ, H. Moderní ekonomie - Jednoduše o všem, co byste měli vědět. Praha: Grada Publishing, 2017. 256 stran. ISBN 978-80-271-0120-7 . MANSOOR, M. Makroekonomie v praxi. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. 195 s. ISBN 978-80-7357-560-1. MUSIL, P. Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje. Praha: C.H.BECK, 2017. ISBN 978-80-7400-112-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Příprava referátu na zvolené téma. Průběžná příprava do hodin cvičení. Aktivní účast na cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Význam ekonomie a základní pojmy. 2) Ekonomické zákony a pojmy. 3) Ekonomický systém. 4) Trh a jeho význam. 5) Trh půdy a kapitálu. 6) Trh práce. 7) Makroekonomické výstupy a jejich měření. 8) Ekonomický růst a hospodářský cyklus. 9) Inflace a Phillipsova křivka. 10)Monetární politika. 11)Fiskální politika. 12)Vnější obchodní a měnová politika. 13)Měření nerovností ve společnosti a vliv přerozdělování na průmyslové podniky. 14)Strukturální politika a její vliv na průmyslové podniky

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34
Rozsah povinné účasti: semestrální projekt

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R001) Ekonomika a řízení v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku