545-0144/01 – Počítačové praktikum (PP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Švub, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat profesionální znalosti produktu Microsoft Office a umět je aplikovat v ekonomické praxi.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se naučí používat Word pro psaní semestrálních, bakalářských a magisterských prací, Excel pro tvorbu ekonomických modelů, zpracování ekonomických a finančních analýz a Powerpoint pro prezentaci výsledků.

Povinná literatura:

ANDRÝSKOVÁ, Jana. Microsoft PowerPoint: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3076-6. BENNINGA, Simon. Principles of finance with Excel. 2nd ed. New York: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-975547-9. ČERNÝ, Igor. Počítačové praktikum pro manažery-studijní opora. 2018. 238 s. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/ MATÚŠ, Zdeněk. Word: sbírka příkladů. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-071-7.

Doporučená literatura:

ATKINSON, Cliff. Působivé prezentace v PowerPointu 2007. Přeložil Jiřina Šetková. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2119-1. LAURENČÍK, Marek. Excel pro management, ekonomy a podnikatele. Kralice na Hané: Computer Media, 2012. ISBN 978-80-7402-096-4. LAURENČÍK, Marek. Excel 2013: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-5003-3. MATÚŠ, Zdeněk. Excel 2007-2010 v příkladech. Vyd. 2. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-073-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány zápočtovými testy.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrální práce v rozsahu 8 - 10 stran A4.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Příprava dokumentu ve Wordu-struktura dokumentu (velikost, okraje, záhlaví, zápatí, oddíly, odstavce, písmo, styly, okna, navigace), úpravy textu,pravopis, gramatika, hromadná korespondence. 2. Operace s tabulkami (tvorba, automatické titulkování,výpočty),citace,křížové odkazy,rejstříky,poznámky pod čarou, editor rovnic. 3. Revize dokumentu-sledování změn, přijetí/odmítnutí změn, komentáře, překlady. 4. Příprava dokumentu v Excelu-struktura dokumentu (velikost, okraje, orientace, záhlaví, zápatí),písmo,formátování, podmíněné formátování, okna 5. Operace s daty v Excelu - filtrování řazení, seskupování, oddělování, souhrn, vyhledávání. 6. Operace s tabulkami a grafy, editor rovnic. 7. Maticové výpočty v Excelu 8. Operace s funkcemi v Excelu - finanční funkce. 9. Operace s funkcemi v Excelu - matematické funkce pro ekonomy. 10.Operace s funkcemi v Excelu - statistické funkce (deskriptivní statistika,distribuční funkce, hustota pravděpodobnosti). 11.Operace s funkcemi v Excelu - vyhledávací,informační funkce a textové funkce. 12.Operace s funkcemi v Excelu - databázové funkce. 13.Operace s funkcemi v Excelu - logické funkce. 14.Tvorba prezentací v Powerpointu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Semestrální projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 80% účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Úspěšné absolvování předmětu je dáno odevzdáním semestrálního projektu a obdržení 51-100 bodů za něj.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní