545-0145/01 – Podnikatelství v surovinovém průmyslu (PSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: • základních pojmů, struktur a prostředí z podnikání v surovinovém průmyslu, • základů strategického managementu, manažerských nástrojů a plánování podnikání, • entit a relací podnikatelského prostředí v různých oblastech surovinového průmyslu. Student umí: • realizovat, řešit a zpracovat průzkum podnikatelského prostředí ve zvoleném sektoru podnikání v surovinovém průmyslu. Student je schopen: • analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí v oblasti surovin, jejich zpracování a trhů, • vytvářet, charakterizovat a zhodnotit podnikatelský záměr v oblasti surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje se specifiky podnikání v surovinovém průmyslu se zaměřením na stavební suroviny, rudy, energetické a průmyslové suroviny. Atraktivní je oblast drahých kovů a kamenů a moderních technologických materiálů a jejich trhů. Předmět uvádí do nových souvislostí znalosti z managementu, marketingu, podnikové ekonomiky a práva v kontextu se současnými reáliemi v ČR, EU a světě. Studenti si vyzkouší realizovat průzkum podnikatelského prostředí ve zvoleném sektoru podnikání v surovinovém průmyslu.

Povinná literatura:

SMOLOVÁ, Irena. Těžba nerostných surovin na území ČR a její geografické aspekty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN 9788024421254. TAHAL, Radek. Marketingový výzkum: postupy, metody, trendy. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0206-8. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 8024745208.

Doporučená literatura:

ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2014. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. MALONEY, Michael. Investujte do zlata a stříbra: všechno, co potřebujete vědět o drahých kovech. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2010. Poradci bohatého táty. ISBN 978-80-7349-156-7. PAWLICZEK, Adam, Lucja MATUSIKOVÁ a Karel STELMACH. Zakládání podniku a investování: podnikatelský záměr: pro distanční formu studia. 2., přeprac. a dopl. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-838-4. ŠMÍD, Tomáš. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2010. ISBN 9788021053519.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, zápočtový test.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Semestrální práce: průzkum podnikatelského prostředí ve zvoleném sektoru podnikání v surovinovém průmyslu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. 2.Strategický management a průzkum trhu. 3.Manažerské metody nástroje a systémy. 4.Surovinový průmysl, nerostné suroviny a jejich procesy. 5.Podnikatelské příležitosti a zahájení podnikání v surovinovém průmyslu. 6.Právní předpoklady pro podnikání v oblasti surovinového průmyslu. 7.Podnikatelský plán v oblasti surovinového průmyslu. 8.Specifika podnikání v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. 9.Specifika podnikání v oblasti výroby z nerostných surovin. 10.Specifika podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE, recyklace). 11.Specifika podnikání v oblasti moderních technologických surovin. 12.Specifika podnikání v oblasti drahých kovů, kamenů (a komodit). 13.Vyhodnocení semestrálních prací. 14.Závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: Semináře - minimální účast 75 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku