545-0145/01 – Podnikatelství v surovinovém průmyslu (PSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Věroslav Holuša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Věroslav Holuša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti a pochopení: - základních teoretických a legislativních poznatků z oblasti podnikání, - základních pojmů, forem, funkcí a významů podnikatelského a strategického plánování, - struktury a náležitostí podnikatelského plánu jako primárního strategického plánu podniku, - základních manažerských metod a nástrojů strategického a projektového managementu, - základní orientace v surovinových trzích. Student umí: - interpretovat podstatu, role a funkce podnikatelství, - hodnotit poznaný stav praxe, ocenit hlavní faktory změny současného stavu a poznání v oblasti podnikatelství, - uchopit a pochopit podstatu vlastníka, ekonomického rozhodování, vedení a řízení procesů v podnikání, - aplikovat základní manažerské nástroje, - realizovat, řešit a zpracovat podnikatelský záměr ve zvolené oblasti podnikání s vazbou na surovinové zdroje. Student je schopen: - tvořit vizi, misi a cíle podnikání, - analyzovat, charakterizovat a orientovat se v podnikatelském prostředí ČR, - vytvářet, sestavit do reálné podoby a obhájit konkrétní podnikatelský plán pro fiktivní firmu (semestrální práce).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět prezentuje problematiku a základními principy podnikání obecně, s následnou konkretizací na trhy a podnikání se surovinovými zdroji. Seznamuje s prvky podnikatelské prostředí, legislativním rámcem podnikání, nástroji analýzy podnikatelského prostředí, podnikatelským záměrem, podnikatelským plánem a jeho dílčími částmi. Vymezuje roli vlastníka, jeho kompetence a odpovědnost. Cvičení jsou orientována na praktickou průpravu tvorby podnikatelského plánu.

Povinná literatura:

ČERVENÝ, Radim. Business plán: krok za krokem. V Praze: C.H. Beck, 2014. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-511-4. FOTR, Jiří, Emil VACÍK, Miroslav ŠPAČEK a Ivan SOUČEK. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing, 2017. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-0434-5. OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. 2. vydání. Přeložil Radek BLAHETA. V Brně: BizBooks, 2015. ISBN 978-80-265-0425-2. SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1. SVOBODOVÁ, Ivana a Michal ANDERA. Od nápadu k podnikatelskému plánu: jak hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0407-9. OSTERWALDER, Alexander a Yves PIGNEUR. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, NJ: John Wiley, c2010. ISBN 978-0-470-87641-1.

Doporučená literatura:

PAWLICZEK, Adam, Lucja MATUSIKOVÁ a Karel STELMACH. Zakládání podniku a investování: podnikatelský záměr : pro distanční formu studia. 2., přeprac. a dopl. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-838-4. VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, písemná zkouška.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Semestrální práce: průzkum podnikatelského prostředí ve zvoleném sektoru podnikání v surovinovém průmyslu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu. 2.Strategický management a průzkum trhu. 3.Manažerské metody nástroje a systémy. 4.Surovinový průmysl, nerostné suroviny a jejich procesy. 5.Podnikatelské příležitosti a zahájení podnikání v surovinovém průmyslu. 6.Právní předpoklady pro podnikání v oblasti surovinového průmyslu. 7.Podnikatelský plán v oblasti surovinového průmyslu. 8.Specifika podnikání v oblasti těžby a zpracování nerostných surovin. 9.Specifika podnikání v oblasti výroby z nerostných surovin. 10.Specifika podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE, recyklace). 11.Specifika podnikání v oblasti moderních technologických surovin. 12.Specifika podnikání v oblasti drahých kovů, kamenů (a komodit). 13.Vyhodnocení semestrálních prací. 14.Závěr.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80 % účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0712A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní