545-0146/01 – Ekonomika využívání surovin (MVS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat hlavní činností těžebního podniku a jejich řízení. Objasnit vztahy mezi strukturou majetku a kapitálem a mezi výnosy, náklady a hospodářským výsledkem podniku. Sestavit rozvahu a další výkazy těžebního podniku. Vybrat a využít vhodná data a matematický aparát pro analýzu podniku. Zhodnotit finanční situaci těžebního podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět studenty seznámí se základy ekonomiky podniků těžebního průmyslu. Na přednáškách je charakterizován podnik v surovinovém průmyslu, jeho cíle a funkce, hlavní činnosti a jejich řízení. Na cvičeních získávají studenti praktické dovednosti při řešení případových studií a výpočtech příkladů z prostředí těžebních podniků.

Povinná literatura:

SIVEK, Martin. Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1467-4. SYNEK, Miloslav et al. Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. VLACH, Oldřich. Obchod surovinami. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 80-248-1024-7. McGUIGAN, James R.; MOYER, R. Charles; HARRIS, Frederick H. deB. Managerial economics: applications, strategies, and tactic. Boston: Cengage Learning, 2017. ISBN 978-1-305-50638-1.

Doporučená literatura:

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Petra; JELÍNKOVÁ, Eva. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9. SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. JANOVSKÁ, Kamila; VILAMOVÁ, Šárka. Manažerská ekonomika [CD-ROM]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3724-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Rozsah kontaktní části kombinovaného studia je vymezen 12 hodin přednášek a 12 hodin cvičení za semestr. Zpracování odborného projektu s rozsahem závěrečné zprávy minimálně 10 stran A4 na téma finanční analýza průmyslového podniku. Kontrola v průběhu semestru v rámci individuálních konzultací a po odevzdání prací. Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz). Prostřednictvím LMS Moodle je umožněna komunikace a předávání studijních materiálů nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt Minimální účast 50 % Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam zemských zdrojů pro národní hospodářství a pro těžební podnik 2. Podmínky využívání zemských zdrojů 3. Podstata průmyslového podniku a podnikání 4. Specifika podniku v surovinovém průmyslu 5. Majetková a kapitálová struktura těžebního podniku 6. Vztahy mezi strukturou majetku a kapitálu podniku v surovinovém průmyslu 7. Náklady těžebního podniku 8. Výnosy těžebního podniku 9. Hospodářský výsledek podniku v surovinovém průmyslu 10. Pracovní síla podniku v surovinovém průmyslu 11. Finanční činnost těžebního podniku 12. Investiční činnost těžebního podniku 13. Nákupní činnosti těžebního podniku 14. Odbytové činnosti těžebního podniku

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Semestrální projekt Semestrální projekt 45  25
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  14
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  12
Rozsah povinné účasti: minimálně 50 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Semestrální projekt Zkouška Osobní účast ve výuce není vyžadována Individuálně dle pokynů pedagoga

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní