545-0147/01 – Manažerské systémy v surovinovém průmyslu (ISP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Filip Beneš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEN170 Ing. Filip Beneš, Ph.D.
CER25 Ing. Igor Černý, Ph.D.
SVU008 Ing. Jiří Švub, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student prokazuje znalosti: • významu, základních pojmů a definic z manažerských systémů v surovinovém průmyslu • základů databázových systémů a základních aplikací v manažerských systémech surovinového průmyslu • základu řízení, hodnocení efektivnosti a bezpečnosti manažerských systémů v surovinovém průmyslu. Student umí: • popsat jednotlivé aplikace v manažerských systémech surovinového průmyslu Student je schopen: • provádět převody číselných soustav a kódování čísel • vytvářet jednoduché aplikace v databázovém systému MS ACCESS

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s aplikacemi v manažerských systémech surovinového průmyslu, řízením, hodnocením efektivnosti a bezpečností manažerských systémů a technologií. Uvádí základní pojmy a definice používané v manažerských systémech. Z praktického hlediska je zaměřen na používání číselných soustav a vytváření jednoduchých aplikací v databázovém systému MS ACCESS.

Povinná literatura:

ČERNÝ, Igor. Manažerské systémy v surovinovém průmyslu-studijní opora. 2018. 126 s. Dostupné z: https://lms.vsb.cz/ GÁLA, Libor; POUR, Jan; ŠEDIVÁ, Zuzana. Podniková informatika. 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 496 s. MORKES, David. Microsoft Access 2003-podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2004. 350 s. VERCELLIS, Carlo. Business intelligence : data mining and optimization for decision making.1st ed. Great Britain, Chichester: Wiley, 2009.417p.ISBN 978-0-470-51138-1.

Doporučená literatura:

DOHNAL, Jan. Řízení vztahů se zákazníky: procesy, pracovníci, technologie. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. 161 s. NOVOTNÝ, Ota; POUR, Jan; SLÁNSKÝ, David. Business Intelligence-Jak využít bohatství ve vašich datech.Praha: Grada Publishing, a.s., 2005. 254 s. SODOMKA, Petr; KLČOVÁ, Hana. Informační systémy v podnikové praxi. Brno: Computer press, 2010. 501 s. UČEŇ, Pavel. Metriky v informatice: jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. Praha: Grada Publishing, 2001. 139 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti studentů během semestru jsou kontrolovány prezentací semestrálního projektu, zápočtovými testy a písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícími a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení manažerských systémů v surovinovém průmyslu a jejich životní cyklus 2. Základní pojmy a definice z manažerských systémů 3. Kódování v manažerských systémech 4. Základní komponenty a klasifikace hardwaru manažerských systémů 5. Klasifikace programového vybavení manažerských systémů 6. Manažerské databázové systémy 7. Jazyk SQL a jeho využití pro správu báze dat manažerských systémů 8. Infrastrukturní manažerské aplikace v surovinovém průmyslu 9. Plánování manažerských zdrojů 10. Manažerské aplikace pro řízení externích vztahů 11. Manažerské aplikace business intelligence v surovinovém průmyslu 12. Řízení manažerských systémů v surovinovém průmyslu 13. Efektivnost manažerských systémů v surovinovém průmyslu 14. Bezpečnost manažerských systémů a komunikačních technologií v surovinovém průmyslu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 33  17 2
        Zkouška Zkouška 67 (67) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet je složen z vypracování zápočtové semestrální práce v rozsahu 20-25 stran na probírané témata na přednáškách. Celkem za zápočet mohou získat 33 bodů. Zkouška je písemná (na LMS) a skládá se ze 67 úkolů, za které je možno získat 67 bodů. Očekává se aktivní účast na cvičení při plnění úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin EMS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní