545-0148/01 – Finanční management (FŘTP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOL0164 Ing. Věroslav Holuša, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
VAN74 doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit studenty s těžebním podnikem, jeho finančním rozhodováním a optimální finanční strukturou. Druhá část předmětu je zaměřena na specifika průmyslových a finančních trhů, jejich vliv na podnikové finance, dále na zdroje a formy krátkodobého financování, pracovní kapitál a jeho financování a rovněž na problematiku oceňování těžebních a průmyslových podniků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Studenti budou seznámeni se základními pojmy z oblasti finančního rozhodování a podnikových financí. Dále bude probrána finanční analýza těžebního podniku, jeho rentabilita, zadluženost a likvidita a rovněž různé formy integrace podniků a finanční aspekty s tím související.

Povinná literatura:

RŮČKOVÁ, Petra a Michaela ROUBÍČKOVÁ. Finanční management. Praha: Grada Publishing, 2012. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4047-8. VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-212-4. BROOKS, Raymond. Financial management: core concepts. Third edition. Boston: Pearson, [2016]. Pearson series in finance. ISBN 978-1-292-10142-2.

Doporučená literatura:

HRDÝ, Milan. Dlouhodobý finanční management. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-318-3. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3386-6. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2633-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou ověřeny formou prezentace semestrální práce a ústní zkouškou.

E-learning

Pro další komunikaci se studenty nad rámec prezenční výuky je používán e-learningový systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace jak mezi vyučujícím a studenty, tak mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika těžebního podniku a podnikových financí 2. Životní fáze podniku, jeho cíle a funkce 3. Typy průmyslových podniků a jejich charakteristika 4. Finanční rozhodování těžebního podniku - krátkodobé a dlouhodobé 5. Vliv finančních a průmyslových trhů na podnikové finance 6. Optimální finanční struktura podniku, míra a ukazatelé zadluženosti 7. Finanční analýza těžebního podniku - rentabilita, likvidita 8. Organizační struktura těžebního podniku 9. Daň z příjmů FO a PO, daň majetková, spotřební a z přidané hodnoty 10. Akciová společnost - založení, akcie, dividendová politika 11. Pracovní kapitál a jeho financování 12. Oceňování těžebních podniků 13. Příjmy státu z těžebních společností 14. Různé formy integrace těžebních podniků a jejich finanční aspekty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  17
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 70  34
Rozsah povinné účasti: 80% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Konzultace 1x měsíčně, účast na vybraných cvičeních s prezentací úkolů zadaných na konzultacích. Vypracování semestrální práce na téma Tvorba investičního portfolia. Ústní zkouška po předchozí písemné přípravě.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní