545-0149/02 – Automatizace technologických procesů (ATP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 doc. Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy řízení technologických procesů se zaměřením na automatické a automatizované systémy řízení technologických procesů v surovinovém průmyslu. Studenti budou umět rozlišit mezi jednotlivými typy řízení, budou schopni navrhnout základní regulační obvody a získají podvědomí o konceptu Industry 4.0.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje přehled o oblasti automatizace technologických procesů v průmyslové praxi. Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy z automatizace a z řídicích systémů. Předmět seznamuje posluchače se základy technické kybernetiky, informatiky a automatického řízení. Studenti se nejprve seznámí s logickými řídicími systémy, logickými funkcemi, logickými prvky a kombinačními a sekvenčními logickými obvody, včetně minimalizace logických funkcí. Druhá část kurzu obsahuje základní poznatky z lineárních spojitých řídicích systémů. Důležitou částí je základní teorie zpětnovazebních systémů včetně vyšetřování jejich stability, přesnosti a kvality regulace. Pozornost je dále věnována hlavním technickým prostředkům, jako jsou snímače a měřicí technika, regulátory a akční členy používané pro regulaci aj. V neposlední řadě kurz pojednává o konkrétních případech automatizace v technické praxi a je zmíněn také aktuální přístup v podobě Industry 4.0.

Povinná literatura:

ZÍTEK, Pavel a Ľubomír SKLENKA. Automatické řízení: sylaby a aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05887-9. ŠVARC, Ivan. Automatické řízení. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4398-3. TŮMA, František. Automatické řízení 2: diskrétní systémy, logické systémy, nelineární sytémy, fuzzy systémy. 2., upr. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-569-4. FRANKLIN, Gene F., J. David POWELL a Abbas EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. Seventh edition. Boston: Pearson, [2015]. ISBN 978-0133496598.

Doporučená literatura:

OLEHLA, Miroslav, Slavomír NĚMEČEK a Ivan ŠVARC. Automatické řízení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-972-1. BENEŠ, Pavel. Automatizace a automatizační technika: prostředky automatizační techniky. 5., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025137475. BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2003. ISBN 8073000202. ALUR, Rajeev. Principles of cyber-physical systems. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2015]. ISBN 9780262029117.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

student mimo jiné v rámci zkoušky (písemná a ústní část) obhajuje svůj projekt

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou semestrální práci, na které prokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do automatizace 2. Logické funkce a obvody 3. Kombinační a sekvenční logické obvody 4. Spojité lineární regulační obvody 5. Regulátory a stabilita 6. Technické prostředky automatizace I 7. Technické prostředky automatizace II 8. Programovatelné logické automaty 9. Vizualizace technologických procesů (SCADA/HMI) 10. Aplikace automatizační techniky v technické praxi I 11. Aplikace automatizační techniky v technické praxi II 12. Industry 4.0 13. Smart technologie a jejich aplikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
        Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
        Ústní zkouška Ústní zkouška 40  21
Rozsah povinné účasti: Během semestru jsou znalosti průběžné ověřovány kontrolními testy, stejně tak student zpracuje semestrální práci, kterou mimo jiné bude prezentovat a obhajovat u zkoušky. Získané znalosti budou ověřeny u zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní