545-0149/02 – Automatizace technologických procesů (ATP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 8+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy řízení technologických procesů se zaměřením na automatické a automatizované systémy řízení technologických procesů v surovinovém průmyslu. Studenti budou umět rozlišit mezi jednotlivými typy řízení, budou schopni navrhnout základní regulační obvody a získají podvědomí o konceptu Industry 4.0.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje přehled o oblasti automatizace technologických procesů v průmyslové praxi. Cílem kurzu je seznámit studenty s hlavními pojmy z automatizace a z řídicích systémů. Předmět seznamuje posluchače se základy technické kybernetiky, informatiky a automatického řízení. Studenti se nejprve seznámí s logickými řídicími systémy, logickými funkcemi, logickými prvky a kombinačními a sekvenčními logickými obvody, včetně minimalizace logických funkcí. Druhá část kurzu obsahuje základní poznatky z lineárních spojitých řídicích systémů. Důležitou částí je základní teorie zpětnovazebních systémů včetně vyšetřování jejich stability, přesnosti a kvality regulace. Pozornost je dále věnována hlavním technickým prostředkům, jako jsou snímače a měřicí technika, regulátory a akční členy používané pro regulaci aj. V neposlední řadě kurz pojednává o konkrétních případech automatizace v technické praxi a je zmíněn také aktuální přístup v podobě Industry 4.0.

Povinná literatura:

ZÍTEK, Pavel a Ľubomír SKLENKA. Automatické řízení: sylaby a aplikace. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05887-9. ŠVARC, Ivan. Automatické řízení. Vyd. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011. ISBN 978-80-214-4398-3. TŮMA, František. Automatické řízení 2: diskrétní systémy, logické systémy, nelineární sytémy, fuzzy systémy. 2., upr. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-569-4. FRANKLIN, Gene F., J. David POWELL a Abbas EMAMI-NAEINI. Feedback control of dynamic systems. Seventh edition. Boston: Pearson, [2015]. ISBN 978-0133496598.

Doporučená literatura:

OLEHLA, Miroslav, Slavomír NĚMEČEK a Ivan ŠVARC. Automatické řízení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7372-972-1. BENEŠ, Pavel. Automatizace a automatizační technika: prostředky automatizační techniky. 5., rozš. a aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 9788025137475. BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. Praha: BEN - technická literatura, 2003. ISBN 8073000202. ALUR, Rajeev. Principles of cyber-physical systems. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, [2015]. ISBN 9780262029117.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

student mimo jiné v rámci zkoušky (písemná a ústní část) obhajuje svůj projekt

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem

Další požadavky na studenta

Student vypracuje samostatnou semestrální práci, na které prokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do automatizace 2. Logické funkce a obvody 3. Kombinační a sekvenční logické obvody 4. Spojité lineární regulační obvody 5. Regulátory a stabilita 6. Technické prostředky automatizace I 7. Technické prostředky automatizace II 8. Programovatelné logické automaty 9. Vizualizace technologických procesů (SCADA/HMI) 10. Aplikace automatizační techniky v technické praxi I 11. Aplikace automatizační techniky v technické praxi II 12. Industry 4.0 13. Smart technologie a jejich aplikace 14. Fuzzy řízení a regulace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 60  30
        Ústní zkouška Ústní zkouška 40  21
Rozsah povinné účasti: Během semestru jsou znalosti průběžné ověřovány kontrolními testy, stejně tak student zpracuje semestrální práci, kterou mimo jiné bude prezentovat a obhajovat u zkoušky. Získané znalosti budou ověřeny u zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Most 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin Aut P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku