545-0151/01 – Marketing v surovinovém průmyslu (MSP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOZ99 doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
ROL74 Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat specifika B2B marketingu. Rozlišovat odběratele a spotřebitele. Vysvětlit zásady a proces segmentace v surovinovém průmyslu. Aplikovat jednotlivé prvky marketingového mixu v prostředí podniku v surovinovém průmyslu. Vyhodnotit využití offline a online nástrojů na B2B trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Sběr dat v terénu

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy marketingu. Během přednášek je věnována pozornost především marketingu podniků v surovinovém průmyslu, jejich okolí i jednotlivým nástrojům marketingového mixu. Na cvičeních studenti zúročí nabyté znalosti při tvorbě semestrálního projektu a při řešení případových studií nejčastěji z prostředí surovinového průmyslu.

Povinná literatura:

MATUŠKOVÁ, Simona. Průmyslový marketing v surovinovém průmyslu. E-learningová podpora, VŠB TUO. Ostrava, 2018. KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Přeložil Jana LANGEROVÁ, přeložil Vladimír NOVÝ. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. LOŠŤÁKOVÁ, Hana. B-to-B marketing: strategická marketingová analýza pro vytváření tržních příležitostí. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-94-0. ZIMMERMAN, Alan S. and Jim BLYTHE. Business to business marketing management: a global perspective. 2nd ed. London: Routledge, 2013. 498 p. ISBN 978-0-415-53703-2.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philip a Fernando TRÍAS DE BES MINGOT. Inovativní marketing: jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. Přeložil Hana MACHKOVÁ, přeložil Jiří ADAMÍK, přeložil Josef MALÝ. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0921-X. POSTLER, Milan. Média v reklamě : Televize, rozhlas, tisk. 1. vyd. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2003. 104 s. ISBN 80-245-0629-7. FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2006. xvii, 443 s. ISBN 80-251-1041-9. KOTLER, Philip a Waldemar A. PFÖRTSCH. B2B brand management. Berlin: Springer, c2006. ISBN 3-540-25360-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti v průběhu semestru jsou kontrolovány pomocí seminárních prací, prezentací a ústní/písemnou zkouškou.

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem.

Další požadavky na studenta

Individuálně dle pokynů pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie, vývoj, vliv, význam marketingu. 2. Moderní pojetí marketingu. 3. Marketing v surovinovém průmyslu. 4. Specifika trhů v surovinovém průmyslu. 5. Klasifikace průmyslového zboží. 6. Systém marketingu. 7. Prvky marketingového mixu. 8. Produkt: stadia životnosti produktu, výrobkové analýzy. 9. Cena: proces stanovení ceny, faktory ovlivňující cenu průmyslových produktů. 10. Distribuce: způsoby distribuce zboží v surovinovém průmyslu. 11. Reklama a komunikace v průmyslovém podniku. 12. Legislativa v marketingu. 13. E-marketing.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  17
        Zkouška Zkouška 70  34 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast, zápočet - prezentace, zkouška – ústní

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 0% účast, zápočet - prezentace, zkouška – ústní

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní