545-0152/01 – Modelování průmyslových systémů (MPS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a systémů řízeníKredity5
Garant předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Staša, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STA172 Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti si osvojí ucelené informace o podstatě systémového myšlení, systémových vědách a jejich základních postulátech. Naučí se kategorizovat systémy s ohledem na jejich strukturu a vlastnosti a pochopit jejich dynamické chování. Předmět se soustřeďuje nejen na základní pojmy Teorie systémů, seznamuje s klíčovými postupy při identifikaci systémů. Dále se zabývá dynamickým chováním systémů a simulací tohoto chování prostřednictvím modelů. Taktéž se věnuje problematice řízení technických systémů. Modelování procesů a průmyslových systému umožní jednoduše získat informace a celkový přehled o procesech, které probíhají např. v podniku. Je to prostředek pomocí, kterého můžeme ve společnosti popsat a porozumět svému vnitřnímu uspořádání a chování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s počítačovým modelováním technologických procesů a systémů pomocí moderních prostředků, jako např. Petriho sítí, jako účinného nástroje pro analýzu a syntézu procesů, se schopností srozumitelného vyjádření paralelismu, synchronizace a kauzality událostí. Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi modelování a simulace v oblasti aprůmyslových systémů a technologických procesů. Na tuto oblast modelování a simulace navazuje modelování a simulace jevů z oblasti proudění tekutin pomocí CFD programu.

Povinná literatura:

STAŠA, P.: Modelování a simulace; skripta, VŠB – TU Ostrava; Ostrava 2014; ISBN 978-80-248-3657-7 HUBÁLOVSKÝ, Štěpán. Teorie systémů, modelování a simulace. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-158-7 HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-088-1. KLIMEŠ, C.: Modelování podnikových procesů; Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2014, 120s. Dostupné online: http://www1.osu.cz/~zacek/mopop/mopop.pdf STAŠA, P.: Modeling and Simulation of Mine Gases Flow; Monografie, Technická univerzita v Košiciach, Košice 2014, ISBN 978-80-553-1767-0

Doporučená literatura:

PELÁNEK, R.: Modelování a simulace komplexních systémů: jak lépe porozumět světu. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5318-2. JANČÍKOVÁ, Z.: Teorie systémů; VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ostrava 2012, ISBN: 978-80-248-2561-8 KOCHANÍČKOVÁ, M.: Petriho sítě. [online] Olomouc, 2008, Učební texty, Univerzita Palackého Olomouc. [cit. 2013-06-15]. Dostupné z: http://phoenix.inf.upol.cz/esf/ucebni/petriho_site.pdf.renamed

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné testy během semestru (prezenční forma), zápočtový test (kombinovaná forma), prezentace semestrálního projektu, písemná a ústní zkouška

E-learning

Pro komunikaci nad rámec prezenčně realizovaných soustředění je používán learning management systém Moodle (lms.vsb.cz), prostřednictvím kterého je umožněna komunikace nejen mezi vyučujícím a studenty, ale také mezi studenty navzájem

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičení. Student vypracuje samostatnou semestrální práci, na které prokáže dovednosti a ověří své znalosti získané během vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice systému, Checklandova a Bouldingova taxonomie systémů 2. Systemizace a systémové vědy, principy vymezení systému na objektivní realitě, spojité lineární dynamické systémy 3. Význam modelování a simulace a fáze simulačního cyklu 4. Teorie grafů 5. Aplikace teorie grafů při řízení projektů, metoda CPM 6. Modelování a simulace dynamických systémů 7. Petriho sítě a základní principy algoritmizace 8. Modelování systémů a technologických procesů pomocí Petriho sítí 9. Modelování podnikových procesů 10. Nástroje pro modelování podnikových procesů 11. CFD analýza, CFD proces 12. Metody vizualizace 13. SCADA/HMI systémy 14. Obhajoba semestrální práce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17
                Zápočtový test Písemka 20  10
                Semestrální práce Semestrální projekt 10  7
        Zkouška Zkouška 70 (70) 34 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  17
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  17
Rozsah povinné účasti: prezentace semestrálního projektu, zápočtový test, písemná a ústní zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 1x za měsíc konzultace, semestrální práce na zadané téma, ústní zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.